24 maart 2016

Zeven hulpverlenende organisaties bundelen krachten in Amsterdam

Er is Amsterdam een groep jongeren met psychiatrische problematiek, soms gecombineerd met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen. Zij zijn ‘streetwise’ en proberen zorgvuldig de hulpverlening te vermijden. Om deze groep goed te kunnen helpen, hebben zeven Amsterdamse organisaties hun expertise gebundeld in FACT jeugd Amsterdam.

FACT staat voor  ‘Flexible  Assertive Community Treatment’. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische behandeling en begeleiding. Vanaf 17 maart 2016 biedt FACT jeugd deze vorm van hulp aan jongeren (14-23 jaar). De hulpverleners van FACT jeugd wachten niet af of de jongeren op afspraken verschijnen, maar gaan actief naar hen toe.

Bij FACT jeugd werken onder anderen jeugdhulpverleners, psychologen, (kinder- en jeugd)psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (jeugd)maatschappelijk werkers. Met deze verschillende deskundigheden in één team, kunnen zij alle problemen aanpakken. Zij bieden bijvoorbeeld hulp bij problemen thuis, schulden, psychische problemen en verslaving.

FACT jeugd Amsterdam is een samenwerking van Arkin, de Bascule, de Care Express/de Opvoedpoli, GGZ inGeest, HVO Querido, Lijn 5 en Spirit.

Dit nieuwsbericht delen: