10 februari 2016

Wat is het effect van muziek op aandacht en concentratie bij jongeren in een JeugdzorgPlus-instelling? Dat onderzoekt Tom Abrahams, muziektherapeut bij de Koppeling. ‘Bij jongens en meisjes in de Koppeling komen aandacht gerelateerde problemen relatief vaak voor. Zij vinden het bijvoorbeeld lastig om zich te concentreren op school of om negatieve prikkels te negeren’, zegt Tom.

Hij verwacht dat de aandacht van jongeren in korte periode zal toenemen. De afgelopen jaren is er namelijk veel onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op de hersenen. Verschillende onderzoeken laten zien dat muziek een positief en langdurig effect kan hebben op aandacht. ‘Aandacht’ is een cognitief proces gericht op het waarnemen van je omgeving. Zonder aandacht is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te leren, te communiceren of een probleem op te lossen.

Vernieuwende kijk op onderzoek en jeugdhulp

Tom onderzoekt welke muzikale oefeningen het meeste effect hebben op aandacht en concentratie bij deze jongens en meisjes. ‘We testen hiermee of een interventie die werkt bij mensen met hersenletsel bruikbaarheid is bij jongeren zonder hersenletsel, maar met aandacht gerelateerde problemen.’ Daarnaast past Tom veelgebruikte meetinstrumenten uit de psychologie toe, in tegenstelling tot specifiek voor muziektherapie ontworpen meetinstrumenten. Hierdoor worden resultaten inzichtelijk gemaakt voor niet-muziektherapeuten, zoals groepswerkers en behandelcoördinatoren binnen de Koppeling.

In eerste instantie doen twaalf jongeren mee. Tom: ‘We moeten nog starten, maar de jongeren die we hebben benaderd zijn allemaal erg enthousiast. Ze zijn zelf ook benieuwd of ze via muziek hun aandacht kunnen verbeteren. En we weten natuurlijk sowieso dat deze doelgroep veel affiniteit met muziek heeft.’

Mocht er na afloop een positieve trend zichtbaar zijn, wil de Koppeling het onderzoek graag op grotere schaal voortzetten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in juni 2016 verwacht. Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Tom via t.abrahams@dekoppeling.com.

Iemand die op een bongo slaat

Dit nieuwsbericht delen: