19 februari 2016

De nieuwe inrichting van de hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning, zorg, (kinder)bescherming en het onderwijs richt zich op zelforganisatie, die het beste bereikt kan worden via integrale samenwerking. Het eigen sociale netwerk van de inwoner heeft in de nieuwe wetgeving een belangrijke taak.

De hydradriehoek
Na ruim een jaar blijken er grote verschillen te bestaan in de mate waarin aanbieders en gemeenten succes boeken met de vernieuwing van het sociale domein. Adviesbureau BMC analyseerde de factoren die het onderscheid maken tussen succesvolle en minder geslaagde praktijksituaties. Hierbij werd gekeken naar de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers, de vertaling in tarieven of kostprijzen en het inrichten en besturen van de nieuwe werkwijzen. Op basis van de analyse van de succesfactoren ontwikkelde dr. Ansgar Willenborg samen met mensen uit de praktijk een model voor integratietrajecten: De Hydradriehoek.

Meer over de Hydradriekhoek.

Dit nieuwsbericht delen: