10 februari 2016

Spirit riep 2015 uit tot PeP-jaar: Professioneel samenwerken met Plezier. ‘De omslag naar zelfsturing in combinatie met de transitie en bezuinigingen vragen nogal wat’, zegt adviseur organisatieontwikkeling Henrieke van Diermen. Taken die de managers voorheen deden zijn nu belegd bij de teams. De uitdaging is niet op de ‘oude’ manier verder gaan, maar het werk slimmer, innovatiever en zo normaal mogelijk te organiseren. Henrieke: ‘Het is voor de professional met al die veranderingen belangrijk te blijven investeren in zichzelf, de eigen professionaliteit en steeds te bedenken “Wat maakt mijn werk de moeite waard en leuk, kan ik lachen en relativeren?” Uit gesprekken met medewerkers is het idee van een heel jaar PeP ontstaan.’

Investeren in jezelf

PeP is voor en door medewerkers. Iedereen is uitgenodigd te investeren in zichzelf. Medewerkers hebben workshops voor elkaar georganiseerd, zoals “Pluk je geluk”, “Elke dag je inbox leeg”, “Renspiratie” en “Hoogbegaafdheid”. Eén collega heeft zichzelf ontwikkeld tot ervaren familie-opsteller. Zij heeft ruim 100 collega’s in een familie-opstelling meegenomen. Ook konden medewerkers een dag op stap met de technische dienst om eens iets anders te zien dan hun eigen werkplek.

‘Medewerkers hebben het PeP-jaar als waardevol ervaren’, zegt Henrieke. ‘Omdat we geen opgelegd programma hadden, maar uitgingen van behoeften en vaardigheden van medewerkers, kwam er enthousiasme vrij en werd er volop met elkaar gepraat over plezier in het werk.’

Daling verzuim

Naast alle positieve energie daalde ook het verzuim gedurende heel 2015. PeP gaat door in 2016; medewerkers krijgen de mogelijkheid te blijven investeren in zichzelf. Uiteraard met als ultieme doel om jongeren en gezinnen nog beter te ondersteunen in wat zij nodig hebben.’

Een complimentbriefje waarop staat "Je bent een held""Medewerkers deelden complimentbriefjes aan elkaar uit. Een klein gebaar zorgt voor een groot waarderingsgevoel.

Dit nieuwsbericht delen: