9 februari 2016
De jongeren gaan naar school en zijn gemotiveerd om bij het pleeggezin te verblijven.

Voor jongens van 12 tot en met 16 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit heeft Spirit in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie forensische pleegzorg ontwikkeld. Forensische pleegzorg is een alternatief  voor de voorlopige hechtenis, omdat blijkt dat de meer kwetsbare jongeren negatief beïnvloed worden gedurende hun verblijf in een jeugdgevangenis.

Financiering en vervolg
Forensische pleegzorg wordt in 2016 gefinancierd vanuit de gemeente Amsterdam. Ook in West Friesland zullen er enkele jongeren een plekje krijgen in een forensisch pleeggezin.

Besluit van de kinderrechter
Een speciaal opgeleid pleeggezin neemt drie maanden een minderjarige verdachte in huis. Onder strikte regels, begeleiding en voorwaarden bieden zij deze jongens een weg uit de criminaliteit.
Forensische pleegzorg is bedoeld voor jongeren tussen de 12 tot en met 16 jaar, die voor het eerst verdacht worden van een strafbaar feit. Het betreft kwetsbare jongeren, met bijvoorbeeld een cognitieve beperking en/of psychische problematiek. De jongeren gaan naar school en zijn gemotiveerd om bij het pleeggezin te verblijven. Ook hun biologische ouders/verzorgers staan hier positief tegenover. Voordat een jongere een plek krijgt bij een forensisch pleeggezin, worden de risico’s zorgvuldig bekeken door de betrokken partijen (o.a de Raad voor de Kinderbescherming , Jeugdbescherming Amsterdam of William Schrikker Groep). Uiteindelijk besluit de kinderrechter of forensische pleegzorg een geschikte optie is voor een jongere.

‘Hij was voor mij als een zoon’
Bodil Kok en Geert Snel, forensische pleegouders bij Spirit, delen hun ervaringen in de NRC.

Dit nieuwsbericht delen: