16 december 2015

Dit najaar is weer het leefklimaat gemeten op de leefgroepen van Spirit en op de groepen in de Koppeling. In vergelijking met vorige metingen vertoont het leefklimaat op de leefgroepen een stijgende lijn. Bij de groepen in de Koppeling zit ook een lichte vooruitgang en in vergelijking met andere JeugdzorgPlus groepen in Nederland doen alle groepen het iets beter.

Leefgroepen

De jongeren op de leefgroepen van Spirit zijn positiever over de ondersteuning en wat ze er leren, en ervaren minder repressie (strenge regels). Vergeleken met vorig jaar zijn de jongens en meisjes iets minder positief over de sfeer op de groep. Vergeleken met een gemiddelde Nederlandse leefgroep scoren de leefgroepen van Spirit nog steeds op alle punten iets lager. Jongens en meisjes vinden dat ze er (nog) meer kunnen leren en ervaren de regels nog steeds als te streng.

JeugdzorgPlus

Vergeleken met de meting in het voorjaar van 2015 van zijn de jongens en meisjes in de Koppeling positiever over hun persoonlijke groei en de sfeer op de groep. Zij zijn wel kritischer over de ondersteuning en ervaren meer repressie (strenge regels). Begin december was er in de Koppeling een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over het leefklimaat. Er ontstonden interessante discussies over thema’s als ‘verschillende rollen binnen een team’, ‘omgaan met incidenten’ en ‘vertrouwen versus collegiale uitwisseling’.

Effect van een positief leefklimaat

Uit onderzoek blijkt dat een positief leefklimaat de motivatie van jongens en meisjes om hulp te accepteren verhoogt en zij hun problemen goed aanpakken. Ook gelooft de jongere in een positief leefklimaat vaker dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor succes (of falen) en schrijft het resultaat (of juist gebrek aan resultaat) toe aan zijn eigen gedrag, karakter en goede en slechte eigenschappen. Zo krijgen zij meer controle over hun gedrag en eigen leven. Een positief leefklimaat is gunstiger voor de individuele ontwikkeling van, en groeikansen voor jongens en meisjes.

In een repressief leefklimaat laten jongens en meisjes situaties zoals het is en doen er weinig aan om die te verbeteren. Spirit vindt het daarom van groot belang om te volgen hoe jongens en meisjes het leefklimaat ervaren, zowel bij de leefgroepen als bij de groepen in de Koppeling. Op de leefgroepen meten we het leefklimaat jaarlijks, bij de Koppeling elk half jaar.

Dit nieuwsbericht delen: