16 december 2015

‘Hoi, ik ben Adah. Ik ben 14 jaar en geboren in Amsterdam. Mijn ouders komen uit Kameroen. Thuis ging het moeilijk. Daarom woon ik er niet meer. Ik heb nog nooit in een echt gezin gewoond, dat wil ik wel heel graag. Dan kan ik dat later ook aan mijn eigen kinderen doorgeven. Ik wil graag in een gezin wonen waar ik me fijn en veilig voel, waar ze naar me luisteren en waar ik mezelf kan zijn. Ik kan verdrietig en boos zijn. Ik hou van muziek luisteren, mode en make-up.’

Voor Adah zoeken we een specialistisch pleeggezin: een gezin dat voldoende tijd heeft voor Adah, dat naast haar staat, haar helpt de juiste keuzes te maken en haar motiveert voor therapie. Vanwege haar
wisselende stemmingen en gedrag is het belangrijk dat pleegouders een neutrale houding aannemen en Adah positieve aandacht geven. Pleegouders die openstaan voor intensieve begeleiding en scholing. Adah woont ongeveer zes maanden in het pleeggezin, daarna bekijken we wat de beste vervolgplek voor haar is. Gezien de heftige gedragsproblematiek van Adah treedt één van de pleegouders voor 18 uur per week tijdelijk in dienst bij Spirit.

Hulp voor kinderen zoals Adah

Spirit begeleidt jongens en meisjes tussen de 10 tot 18 jaar die:
– kampen met stemmingsproblemen
– behoefte hebben aan een of andere vorm van speciaal onderwijs
– meestal geen of nauwelijks een netwerk hebben waar ze op kunnen steunen
– niet weerbaar zijn
– traumatische ervaringen hebben
– zeer vatbaar zijn voor beïnvloeding door leeftijdsgenoten

Deze kinderen gedijen niet goed in een groep. Zij trekken andere kinderen mee in hun gedrag, zijn zeer vatbaar voor beïnvloeding en zijn soms een gevaar voor zichzelf of voor andere kinderen. Het gevolg is dat deze kinderen vaak van plek naar plek gaan met soms als resultaat een gesloten plaatsing. Het verplaatsen van deze kwetsbare kinderen brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee en is schadelijk voor hun ontwikkeling.

Specialistische pleegzorg

Pleeggezinnen kunnen voor deze kinderen het juiste leefklimaat bieden op voorwaarde dat zij ervaring hebben met het verzorgen van kinderen met deze gedragsproblemen, voldoende tijd hebben voor het kind, openstaan voor intensieve begeleiding en scholing en geen eigen kinderen of pleegkinderen hebben in dezelfde leeftijdscategorie. Deze specifieke vorm van pleegzorg noemen we ‘specialistische pleegzorg’. Inmiddels zijn drie specialistische pleeggezinnen enthousiast om te starten.

Vernieuwen en bezuinigen

Specialistische pleegzorg is een onderdeel van een groter plan om het gespecialiseerde hulpaanbod te vernieuwen en tegelijkertijd bezuinigingen te realiseren.

Meer informatie

Specialistische pleegzorg is een pilot. Neem voor meer informatie over specialistische pleegzorg contact op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 – 540 04 40.

Dit nieuwsbericht delen: