16 december 2015

Al een aantal jaar is Spirit bezig met de ontwikkeling van nieuwe vormen van hulp en verblijf, omdat we vinden dat het langdurig wonen in groepen niet goed is voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. We willen kinderen zoveel mogelijk thuis laten opgroeien. Soms kan dat niet, omdat bijvoorbeeld de veiligheid van een kind in het geding is. Dan willen we dat een kind bij voorkeur in een pleeggezin woont of anders in een kleinschalige woonvorm.

We sluiten daarmee aan bij de visie van de gemeenten: veel investeren in preventie en lichtere vormen van hulp, kinderen zo gewoon mogelijk opvoeden en zo weinig mogelijk kinderen in de duurdere verblijfsvormen laten opgroeien. Het streven is om in 2020 geen ‘traditionele’ groepen meer te hebben. Om dit te bereiken blijven we nieuwe alternatieven ontwikkelen, naast uitbreiding van het aantal pleegouders en bestaande varianten als gezinshuizen, driehuizen en kleinschalige groepen.

Alternatieve vormen van hulp:

specialistische pleegzorg
– specialistisch gezinshuis: naast de gezinshuisouder werkt ook een pedagogisch medewerker mee;
– een pilot ‘In verbinding’: we kijken of we jongeren die voorheen residentieel hulp kregen, nu ambulant kunnen begeleiden. ‘In Verbinding’ staat voor intersectorale samenwerking, integratie ambulant en residentieel en de samenwerking met een JIM. JIM is een oom, tante, buur die de jongere aanwijst als er sprake is van een dreigende uithuisplaatsing.
– specifieke ambulante hulp, zoals VIG (Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen) en IPG (Intensieve Pedagogische Gezinsbegeleiding) willen we meer inzetten en we nemen we deel aan het FACT-team.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat we in 2016 drie groepen sluiten:
– LeerLeefgroep Oost per 1 januari
– LeerLeefgroep Zaanstreek per 1 april
– XL-groep Stadionweg per 1 april

Hiermee verdwijnen 22 plekken. Daarvoor in de plaats komen de genoemde ambulante alternatieven en specialistische pleegzorg. Verder komen er per 1 januari 2016 acht extra plekken in gezinshuizen en twee plekken bij driehuis. Per 1 juli 2016 komen er vier plekken in een specialistisch gezinshuis.

 

Dit nieuwsbericht delen: