11 november 2015

Meisjes die verblijven in een gesloten setting, maar wel zelfgemaakte spulletjes verkopen op een kerstmarkt in Amsterdam. Samen met meisjes van de Verhulst – een ‘open’ huis in de stad. Voor Floor ‘t Sas, behandelcoördinator/Gz-psycholoog bij de Koppeling, is dat een absolute must en aandachtspunt voor de komende tijd: soepel balanceren tussen veiligheid bieden in de Koppeling en aansluiten bij wat er buiten de Koppeling gebeurt. Maar hoe?

Floor behandelt meisjes die verstrikt zijn geraakt in mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties en eerwraak. Onderliggend is er vaak sprake van (vroegkinderlijke) traumatisering en hechtingsproblematiek. Als motivatie voor behandeling nihil is en de veiligheid zwaar in het geding, komt de Koppeling in beeld. Er zijn twee meisjesgroepen. De ene meisjesgroep is afgezonderd van andere groepen; zij hebben extra bescherming nodig. Als het nodig is krijgen ze onderwijs in een aparte meisjesklas. Sinds oktober is er een tweede groep die meer gericht is op ‘naar buiten’, in een gedeelte waar ook gemengde groepen zitten. Dit biedt hen nog wel bescherming, maar sluit het contact met jongens niet uit.

Onderdeel van Spirit Specifieq

De meisjesgroepen zijn onderdeel van Spirit Specifieq: gendersensitieve jeugdhulp voor jongens en meisjes met problemen op het gebied van seksualiteit, identiteit, weerbaarheid en uitbuiting. Met Spirit Specifieq ontstaat integratie in het hele palet aan gendersensitieve jeugdhulp. Floor: ‘We kunnen snel schakelen tussen de preventieve hulp vanuit Qpido en de residentiële hulp binnen de Koppeling – en alles wat daar tussen ligt. Een heel praktisch voorbeeld: meisjes uit de Koppeling volgen samen met andere meisjes een weerbaarheidstraining bij Spirit.’

Vakinhoudelijke kennis wordt over en weer doorgegeven. Aandachtsfunctionarissen seksualiteit zijn gebrand op hoe je goed contact maakt en gesprekken voert met meisjes die seksueel zijn uitgebuit. Groepswerkers worden hierin flink getraind. Bovendien kan diagnostiek en behandeling vanuit gezamenlijke betrokkenheid veel beter en effectiever worden overgedragen en afgestemd. Floor: ‘Ik vind het belangrijk dat we trajecten op een creatieve manier neerzetten, vanuit meerdere disciplines en vanuit meerdere plekken in de stad. Als een meisje op een crisisplek van Spirit zit en er zijn grotere zorgen, dan moet ze snel naar de Koppeling kunnen. En een meisje moet vanuit de Koppeling gemakkelijk kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een gezinsachtige woonvorm. De veiligheid van deze meisjes staat voorop, met zo veel mogelijk oog voor het ‘normale’ leven.’

Naast samenwerking tussen de verschillende disciplines deelt Spirit Specifieq ook kennis en ervaring met andere professionals. Op 5 november was het NJI-congres ‘Learn & Share: Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd’ – voortkomend uit het actieplan ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys en mensenhandel in de zorg voor jeugd’ van de commissie Azough. Samen met collega’s van Qpido, de Rading en Pretty Women gaf Floor een workshop over gespecialiseerde opvang en hulp aan slachtoffers, met een kwaliteitskader en illustraties uit de praktijk. Floor: ‘Doordat we onze expertise delen zorgen we samen met collega instellingen voor verbetering van de zorg voor deze meisjes.’

Meer weten over Spirit Specifieq?
Kijk op spirit.nl/specifieq.

Spirit Specifieq_de Koppeling

Dit nieuwsbericht delen: