11 november 2015

Jongens die sociaal minder handig zijn, de boel op stelten zetten en een negatieve invloed hebben op anderen. Jongens die niet profiteren van een groepsbehandeling in de Koppeling en soms zelfs achteruit gaan. Dat moet anders. Want ook deze jongens – met een opeenstapeling van problemen en trauma’s – verdienen een kans op een betere toekomst. Eind oktober is er voor hen een kleinschalige groep geopend. William Schmidt: ‘Ook hier kan hun plofknopje afgaan. Alleen kan je ze dan niet even in hun kamer zetten met de deur op slot.’

Normaal huis in een woonwijk

Jongens kunnen na zes weken gesloten opname in de Koppeling doorstromen naar de kleinschalige groep. Een normaal huis, zonder hekken, met open deuren. In een woonwijk. Dennis woont er sinds kort. Hij is 15 en zat een tijdje in de Koppeling. ‘Dennis is een ‘stuiterbal’ en neemt anderen op de groep hierin mee. Hij vraagt veel aandacht die hij daar niet altijd kan krijgen. Maar juist door hem veel aandacht te geven, kan hij groeien richting zelfstandigheid. We kunnen samen met hem duidelijk naar iets toewerken. Daarom mag hij naar de kleinschalige groep. Eerst wilde hij niet, maar toen hij het huis en zijn kamer zag, was hij om!’ vertelt William, pedagogisch medewerker bij de Koppeling die coaching ‘on the job’ biedt bij de kleinschalige groep.

Een kans dus voor Dennis en andere jongens om zonder geslotenheid door te kunnen, waarbij grenzen en kaders helder zijn. Het nakomen van afspraken is belangrijk. Een machtiging van de kinderrechter – nodig in een JeugdzorgPlus – blijft van kracht. William: ‘Mocht het plofknopje ernstig afgaan, kunnen we een time-out plaatsing op de Koppeling inzetten.’

Aansluiting vinden

In het huis is plek voor vier jongens die begeleiding krijgen van vier mannelijke en vrouwelijke pedagogisch medewerkers. Het team zet voort wat er in de Koppeling is opgebouwd, maar dan met veel individuele aandacht. Ze proberen langzaam het vertrouwen te winnen en een ingang te zoeken voor de diepliggende motivatie en de wil om te veranderen. Om van daaruit te werken aan wonen, werk en vrijetijdsbesteding. Behandeling is er wel degelijk, maar gebeurt ‘zo normaal mogelijk’ en wordt niet nadrukkelijk opgelegd.

Aansluiting vinden dus. Er voor ze zijn, horen en voelen wat er in ze omgaat. William: ‘Als Dennis niet naar school wil omdat hij geen zin heeft, moeten we meteen achterhalen wat de échte reden is. Bij deze jongens kan het kleine beetje motivatie dat er is, meteen tot diep onder het nulpunt dalen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de leraar in zijn ogen iets naars heeft gezegd, waardoor Dennis meteen lak heeft aan alles en iedereen. We kunnen dan met hem mee naar school om de lucht te klaren, Dennis weet dat wij achter hem staan.’ Het team gaat dus zeer pragmatisch te werk. Ze zorgen ervoor dat de jongens op de plaats aankomen waar zij moeten zijn, zoals een afspraak bij de verslavingszorg of een zitting bij de rechtbank.

‘Ik gun elk kind een plek als deze’

Specifieke kennis en expertise van het team is nodig, maar ook volhouden, vasthouden en niet opgeven. Ze draaien geen klassieke diensten in een 24-uurs rooster, maar zijn lange tijd achtereen aanwezig. Hierdoor is er een grote mate van continuïteit. ‘Deze baan vergt ontzettend veel inzet, je moet vanuit je hart en ziel gemotiveerd zijn om met deze jongens te werken aan hun toekomst’, zegt William. ‘Daarnaast is de betrokkenheid van mensen uit de omgeving van de jongen en samenwerking met andere professionals van groot belang. Allemaal moeten ze vertrouwen hebben in het pad en de gestelde doelen.’ De jongens wonen er zo lang als nodig is. Terug naar ouders of familie is meestal geen optie. Wel zal het contact met hen zoveel mogelijk hersteld en versterkt zijn.

De gepassioneerde William staat volledig achter deze nieuwe manier van hulpverlenen. Vanuit zijn achtergrond als gezinshuisouder bij Spirit en als pedagogisch medewerker bij de Koppeling is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze kleinschalige groep: ‘Ik gun elk kind een plek als deze.’

Deze kleinschalige groep vanuit de Koppeling is een pilot van een jaar. Meer weten? Neem contact op met William Schmidt of Dieja Wessels (coach).

 

Huntum_WS
William Schmidt bij de kleinschalige groep.

Dit nieuwsbericht delen: