11 november 2015

Binnen 6 tot 12 weken in de Koppeling werken aan terugkeer naar huis. Hoe? Met de interventie ‘gezinsgericht werken’ op de nieuwe kortverblijf groep in de Koppeling.

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. ‘Met dit programma proberen we juist in een eerder stadium de spiraal van machteloosheid te doorbreken om langdurige opname te voorkomen’, zegt Roy Ausum, Relationeel Gezinstherapeut bij de Koppeling. Vooral voor verwijzers die twijfelen of de Koppeling nodig is, kan de kortverblijf groep uitkomst bieden.

Onmacht, geen onwil

In veel gezinnen is er onmacht, maar zeker geen onwil. ‘Wij zien een crisis als een kans. Ze profiteren kort van de geslotenheid die de Koppeling biedt. Hierdoor kunnen we met alle betrokkenen werken aan een goede start voor behandeling in de thuissituatie’, zegt Roy. De relationele gezinstherapie start gelijk. Het succes van deze interventie is het plaatsen van een kind in de Koppeling, met de blik naar buiten.

Het gevaar bij kinderen die zijn ‘opgenomen’ is dat de Koppeling bepaalde taken overneemt die ouders zélf zouden moeten leren. Roy: ‘Als er een vervelende kwestie is met hun kind, bespreken we dit met de ouders. Wat vind jij hiervan? Hoe zou je dit thuis oplossen? Soms komen ze letterlijk naar de Koppeling om te leren wat werkt bij hun kind.’ Natuurlijk, er is een machtiging voor gesloten plaatsing; er is wel degelijk iets ernstigs aan de hand. ‘Maar aan de andere kant is de situatie niet altijd dusdanig problematisch en kunnen we in korte tijd flink met elkaar aan de slag gaan’, zegt Roy. Medewerkers bespreken dit ook met het kind en de ouders: het is schrikken dat je hier zit en niet fijn, maar we kijken samen hoe je binnen een paar weken weer terug naar huis kunt.

Thuis functioneren

Alles wat er binnen de Koppeling wordt gedaan draagt bij aan het weer thuis kunnen functioneren. Roy: ‘Misschien is het van belang dat het kind een paar weken gesloten zit. Voelen we dat het kind juist gebaat is bij direct verlof? Dan doen we dat.’ Gezinsgericht werken is toegespitst op het kind en de gezinssituatie. Al voor de aanmelding weten de collega’s van de Koppeling wat eraan de hand is, wat er moet gebeuren en wie daarbij nodig is. ‘Misschien hoeft een kind helemaal niet bij zijn oude school te worden uitgeschreven om binnen de Koppeling naar school te gaan. Eenmaal uitgeschreven bij zijn oude school, kan hij daar meestal niet meer naar terug. Deze neveneffecten die een gesloten setting met zich meebrengen kunnen we met een kortverblijf groep voorkomen’, zegt Roy.

Pedagogisch medewerkers, gezinsmaatschappelijk werkers, behandelcoördinatoren en gezinstherapeuten: allemaal zijn ze getraind in ‘gezinsgericht werken’. Roy: ‘We werken allemaal op dezelfde manier. We spreken dezelfde taal en hanteren dezelfde aanpak, dat is heel belangrijk voor het laten slagen van een kort verblijf bij de Koppeling.’

Meer informatie over de kortverblijf groep? Medewerkers denken graag mee en geven advies; neem contact op met Roy Ausum of Sanne Kleeven (behandelcoördinator).

 

Kort in de Koppeling

Dit nieuwsbericht delen: