11 november 2015

Geen enkel kind zou gesloten moeten zitten. Maar soms is er geen beter of ander alternatief voor kinderen die geneigd zijn zich te onttrekken aan alles en iedereen. Erik Jongman, psychotherapeut bij de Koppeling: ‘Ze zien de hulpverlener als de meest ‘gevaarlijke’ persoon, want deze komt dicht bij hun pijnlijke emoties. Hun instinctieve reactie is daarom het contact met hun hulpverlener te vermijden.’

De Koppeling biedt begrenzing en veiligheid. Door het gebouw kúnnen ze zich niet onttrekken aan hulpverlening. Vanaf dag één kijken medewerkers wat nodig is om een jongen of meisje buiten de geslotenheid te laten functioneren, thuis of op een andere veilige plek. Want verblijf in de Koppeling moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig duren.

Frederique Coelman, directeur de Koppeling: ‘We zijn kritisch naar onszelf. Elke dag vragen we ons af: kan het anders, kan het beter? De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt en is bezig met vernieuwingen in de gesloten zorg.’ Voorbeelden hiervan zijn het geïntegreerde dagprogramma, een groep voor kortverblijf, een kleinschalige groep in de wijk, onderdeel zijn van Spirit Specifieq, en een vernieuwende kijk op behandeling door écht contact te maken met een kind.

Over de Koppeling

De Koppeling is een instelling voor JeugdzorgPlus in Amsterdam. De Koppeling biedt hulp voor kinderen van 12 tot 18 jaar in het kader van een civielrechtelijke maatregel. Voor een plek in de Koppeling is een machtiging gesloten jeugdzorg nodig die onder de Jeugdwet valt en die uitgesproken wordt door een kinderrechter.

Meer informatie over de Koppeling.

 

Koppeling en noodzakelijkheid
De Koppeling in Amsterdam Zuidoost

Dit nieuwsbericht delen: