15 oktober 2015

Werken vanuit de relatie is een belangrijk principe binnen Spirit. Dat houdt onder andere in dat je het contact met een jongen of meisje vasthoudt: ook (of liever gezegd juist) als zijn of haar gedrag je uitdaagt om het op te geven.

Marjan is gezinsmaatschappelijk werker bij de Koppeling, besloten behandelcentrum. Haar focus ligt op de jongere in relatie tot zijn ouders en sociale netwerk:

‘In mijn werk draait het om verbinding. Luisteren, aandacht hebben, je echt focussen op de persoon. Dat is waar ik altijd mee bezig ben. Verbinding krijgen met een jongere en de wereld om hem heen: zijn ouders, zijn familie en vrienden, de mensen die belangrijk zijn voor hem. Alleen dan kan ik verandering helpen veroorzaken. Vertrouwen is hierin een belangrijke factor. Ik probeer de relatie altijd wederkerig te houden. Niet alleen bezig zijn met: wat gebeurt er met deze jongen of dit meisje? Maar ook met: wat doe ik waardoor dit bij hem of haar gebeurt? Wat gebeurt er met mij door wat hij of zij doet?

Ik begeleidde een jongen die alleen maar aan het vloeken, schreeuwen en schelden was. Hij was dan onaanspreekbaar, niet te benaderen. Maar ik had hem in andere, één op één situaties, óók leren kennen als een jongen die het moeilijk heeft en met wie je in gesprek kunt gaan. Als hij dan zo aan het schreeuwen en schelden was dacht ik daar aan. Ik zag dat hij eigenlijk totaal niet wist hoe hij zichzelf duidelijk kon maken. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als ik hem bleef benaderen als die jongen met wie je wel kon praten, als het ware door dat geschreeuw en gescheld heen zou kijken. Ik bleef hem bij zijn naam noemen, schudde aan zijn mouw, vroeg hem naar mij te kijken en zei dat de rest van de omgeving er even niet toe deed. Later vertelde hij dat hij mij hierdoor heeft ervaren als iemand die met hem in contact bleef en niet wegrende of bang werd – zoals meestal het geval is. Je moet weten dat hij bijna twee meter is en best wel sterk.’

Dit nieuwsbericht delen: