15 juli 2015

Tijdens de zoektocht naar een pleeggezin voor een meisje kwam Sylvia Huisman, medewerker Kindgericht Werven, in contact met een Amsterdamse vrijwilliger van het Kinderkookkafé in het Vondelpark. Na uitgebreide gesprekken bleek dat het toch niet paste om dit meisje, in deze fase van hun leven op te vangen. Jammer! Maar daarmee was de kous niet af…

…want ook al paste pleegzorg nu niet in hun leven; de vrijwilliger kon wel op een andere manier iets voor pleegzorg betekenen. Sylvia werd voorgesteld aan de directeur van het Kinderkookkafé. Zij hebben verder over pleegzorg gepraat, en Michiel van der Steen sloot aan vanuit Spirit Werkt, omdat het Kinderkookkafé wellicht een leer- werkplek voor een jongere zou kunnen opleveren.

Sylvia heeft informatie over pleegzorg op de leestafels in het kafé gelegd en er is een oproep ‘pleegouders gezocht’ in hun nieuwsbrief verschenen. Verder denken ze graag mee met het organiseren van een informatieavond over pleegzorg voor de vrijwilligers van het Kinderkookkafé, en ouders en belangstellenden van de buitenschoolse opvang die ernaast zit. Een leer-werkplek lijkt er ook in te zitten; de directeur wist zo al een vrijwilliger te noemen die een jongere kan begeleiden.

Kindgericht werven

Voor sommige jongens en meisjes is het lastig een geschikt pleeggezin te vinden. Met ‘Kindgericht werven’ wordt samen met de jongen of het meisjes, en eventueel de ouders, uitgebreid besproken hoe het meest passende pleeggezin eruit zou moeten zien. Door met dit soort wensen rekening te houden in de zoektocht naar een pleeggezin, wordt de kans van slagen groter. Belangrijke aanknopingspunten voor jongens en meisjes zijn bijvoorbeeld:
– persoonlijke interesses en sport
– de ligging van school
– religie en cultuur

Spirit zoekt daarbij in de leefomgeving van het kind zelf (zoals sportclubs, buurtverenigingen of de kerk), maar ook buiten het netwerk van het kind. Het eigen netwerk biedt namelijk niet altijd mogelijkheden voor het vinden van een passend pleeggezin.

Organisaties werken zelf ook mee aan de werving, net als het Kinderkookkafé dit doet. En zo heeft de protestantse kerk van Middenbeemster in de 40 dagen voor Pasen het thema pleegzorg op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. Deze kerk heeft bovendien € 700,- opgehaald zodat een aantal pleegkinderen van Spirit op zomerkamp kan gaan.

Wil jij ook iets betekenen?

Wil jij of jouw organisatie ook iets betekenen in het werven van pleegouders over gericht zoeken naar passende pleeggezinnen voor bepaalde jongens en meisjes? Neem contact op met Sylvia Huisman:
s.huisman@spirit.nl 06 – 25 31 93 08.

Dit nieuwsbericht delen: