14 juli 2015

‘De eerste dag is er niets aan de hand: hij gaat vrolijk mee. Maar dan begint het, als hij om aandacht vraagt en Marga zegt dat hij even geduld moet hebben. Hij begint te schreeuwen, te slaan en met dingen te gooien. Ook bijt hij in zijn arm. Dan rent hij naar zijn kamer en zet het op een krijsen. ‘Jij bent
een kútkind,’ gilt hij tegen zichzelf. ‘Het is jouw schuld.’ Hij slaat hard op zijn hoofd. Als Marga hem wil tegenhouden, kruipt hij onder de dekens. ‘Ga weg’, schreeuwt hij. ‘Gá wég!’’
Marga is gezinshuisouder bij Spirit. Zij en andere gezinshuisouders, pleegouders en hulpverleners van Spirit volgen de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’.

Getraumatiseerde kinderen

Wanneer jonge kinderen herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, kan er een complex trauma ontstaan. Kinderen in de jeugdzorg hebben nogal eens traumatische ervaringen meegemaakt zoals mishandeling en seksueel misbruik of zijn getuige geweest van geweld. Maar ook de uithuisplaatsing op zichzelf kan traumatisch zijn. De gevolgen zijn meestal ernstig. Traumaklachten blijven vaak onopgemerkt en beïnvloeden de ontwikkeling van het kind negatief, terwijl effectieve behandeling voorhanden is. Het is dus belangrijk dat gezinshuisouders, pleegouders en hulpverleners ‘traumasensitief zijn’: adequaat reageren op kinderen met traumatische ervaringen.

De training

De training heeft als doel hun kennis over trauma en traumasensitiviteit te vergroten. In de training wordt uitgelegd wat trauma is, welke gevolgen dit voor kinderen kan hebben en hoe gezinshuisouders, pleegouders en hulpverleners hiermee kunnen omgaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Tegelijkertijd zijn Spirit, de Bascule en de Universiteit van Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek gestart om na te gaan in hoeverre de training de opvoeders daadwerkelijk helpt. Ze onderzoeken of de relatie tussen pleegouder-kind en gezinshuisouder-kind door de training verbetert en zij beter kunnen omgaan met het gedrag van het kind. Het onderzoek is in het voorjaar 2015 gestart en wordt eind 2016 afgerond.

Meer informatie

De training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ is ontwikkeld door Coppens & Van Kregten. Meer weten over de training? Mail met Sandra van den Heuvel of Evelien van Kampen. Meer weten over het onderzoek? Mail met Carolien Konijn.

Dit nieuwsbericht delen: