15 juli 2015

Uit het jaarrapport kwaliteitsindicatoren 2014 blijkt dat de hulp aan (vaak getraumatiseerde) kinderen die niet thuis kunnen opgroeien steeds beter wordt: kleinschaliger, vaker in gezinssituaties en met meer continuïteit. Spirit geeft deze kinderen, die vaak getraumatiseerd zijn, de zekerheid van een nieuwe vaste plek.

Het leefklimaat op de groepen (met name bij de Koppeling) en in de gezinshuizen wordt door jongens en meisjes positief beoordeeld. Ouders die Triple P hebben gevolgd zien een groot positief effect op hun opvoedingsstijl. Alle cliënten zijn met een 7,9 tevreden over de hulp, weinig cliënten haken voortijdig af, de doelen en vooral de veiligheidsdoelen worden bij 86% van de cliënten behaald – dat is meer dan voorgaande jaren.

Er zijn ook enkele verbeterpunten. Door de ombouw van voorzieningen vanwege bezuinigingen moesten kinderen nog te vaak verhuizen naar een andere afdeling of woonplek. Verder moet onze probleemverkenning verbeteren en de resultaat van de hulp bij meer onderdelen van Spirit in kaart worden gebracht. Dit doen we onder andere door jongens, meisjes en ouders aan het begin én eind van de hulp vragenlijsten te laten invullen.

Het jaarrapport Kwaliteitsindicatoren 2014 is in april verschenen. Meer informatie? Neem contact op met Carolien Konijn.

Dit nieuwsbericht delen: