25 juni 2015

Op woensdag 24 juni heeft de Coöperatie Jeugdcloud Appstore een nieuwe website gelanceerd met een overzicht van tools, websites en apps in de zorg voor jeugd. Op jeugdcloudappstore.nl vinden ouders, jongeren en zorgprofessionals duidelijke gestructureerde en gecategoriseerde zorgapps en websites die hen hulp bieden. De Jeugdcloud Appstore biedt meerwaarde door de geplaatste apps uitgebreid functioneel en technisch te valideren. Hiermee verwezenlijkt de Jeugdcloud Appstore de ambitie om de zorg voor de jeugd leuker en makkelijker te maken en op een verantwoorde manier te digitaliseren.

Overzicht zorgapps

Marcel Gutz, directeur van de Coöperatie Jeugdcloud Appstore: “Wij misten het overzicht van zorgapps. We spraken met jongeren, ouders, zorgprofessionals, gemeenten en experts om functionele wensen ten aanzien van apps in de zorg in kaart te brengen. Tegelijkertijd constateerden we een groot bestaand aanbod in websites en apps, die niet of nauwelijks bekendheid genereren. De Jeugdcloud Appstore biedt dit overzicht wél. Door apps, die voor cliënt en professional meerwaarde bieden, te categoriseren en functioneel en technisch te checken. Deze checks worden door zogenoemde App-checkers uitgevoerd en verwerkt in reviews.”

Gevalideerde apps

Om zorg te dragen dat alleen de beste apps binnen de Jeugdcloud Appstore onder de aandacht komen, voert de Jeugdcloud Appstore een aantal validaties uit. Een app wordt pas toegelaten tot de Jeugdcloud Appstore wanneer de app slaagt voor twee validaties: de functionele en de technische validatie.

Functionele validatie:
Binnen de eerste validatiestap, de functionele validatie, wordt bekeken of de app daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Hiertoe is een team van App-checkers opgesteld die kijkt welke apps functioneel voldoen en waarde hebben voor de jeugdzorg. De app wordt gedurende een aantal weken met cliënten gebruikt.

Technische validatie:
De doelstelling van de technische validatie is dat de app vanuit drie invalshoeken wordt gecontroleerd, getest en gevalideerd:
– Security: De app werkt met versleuteling van de data en is beveiligd
– Privacy: De app gaat op correcte wijze met gebruikersgegevens om
– Functionaliteit: De app werkt zonder problemen en werkt zoals aangegeven

Keurmerk

De app leverancier krijgt de resultaten en beoordelingen van de app test te zien in een rapport. De onderdelen privacy, beveiliging en werking worden ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld. Apps die op één of meer onderdelen onvoldoende scoren worden niet opgenomen in de Jeugdcloud Appstore. Apps die voldoende of goed getest zijn, worden geplaatst op de Jeugdcloud Appstore met een keurmerk.

Meer informatie

Marcel Gutz
Tel: 06 – 53 16 87 19
E-mail: marcel@jeugdcloudappstore.nl

Over Coöperatie Jeugdcloud Appstore

De Jeugdcloud Appstore is een maatschappelijk initiatief van zeven organisaties in de Coöperatie Jeugdcloud Appstore. Deelnemende partijen zijn: Alares, Cardea, Juvent, Horizon, MEEPlus, Spirit en TriviumLindenhof. De coöperatie werkt voor jongeren, ouders en zorgprofessionals aan drie doelen:
1. Ontsluiten van apps in de zorg voor jeugd
2. Bieden van opvoedinformatie van Stichting Opvoeden
3. Ontwikkelen van een community gericht op het ‘Digitale jeugdplein’

Dit nieuwsbericht delen: