5 juni 2015

Samen zitten ze om de eettafel bij Meisa, het crisisinterventiecentrum voor meisjes van 12 tot 18 jaar. Naima Azough, van de commissie Azough – Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd – heeft in mei met twee collega’s van het NJI een bezoek gebracht aan Meisa. Om kennis en ervaringen te delen en samen te kijken naar de praktijk, welke aanpak werkt. Azough: ‘De meisjes hebben vreselijke dingen meegemaakt, ze hebben veel achter de rug!’

Ruimte geven en terugval voorkomen

Frederique Coelman, directeur van de Koppeling: ‘Het is vaak gestart met een trauma uit de vroege kindertijd. Je kan dus niet direct behandelen. Je moet ze eerst de ruimte geven. Daarna is het een lang traject van vallen en opstaan.’ Ruth Schipper, seksespecifiek expertisecentrum Qpido vult aan: ’Het is een grote uitdaging om terugval te voorkomen. Een meisje dat dit is overkomen heeft lang en intensief zorg nodig. Zorg die haar weer vertrouwen en rust geeft. Ook haar ouders en haar positieve netwerk worden hierbij betrokken.’

Verschillende werkwijzen, zelfde doel

Samenwerking tussen de zorg en de politie komt ook als belangrijk gespreksonderwerp op tafel. Azough: ’Het is van belang dat we elkaar beter leren begrijpen. De politie moet meer een ‘zorgblik’ krijgen en de zorg moet meer begrijpen hoe de politie denkt en kijkt. Door wederzijds begrip wordt samenwerken makkelijker.’
De tijd vliegt en blijkt lang niet genoeg voor deze ontmoeting. Er zijn afspraken gemaakt voor een vervolg. Azough concludeert bij de afronding: ’De basis van een goede aanpak zit in samenwerking. En daarvoor moet je elkaar ontmoeten, leren kennen en vertrouwen. Samen ontdekken dat elkaars werkwijzen misschien verschillen, maar je hetzelfde doel voor ogen hebt.’

Onze hulp en het plan van aanpak

Spirit biedt hulp aan deze meisjes op diverse plekken: Qpido, de Koppeling, Meisa, de Verhulst en een kleinschalige leefgroep specifiek voor meisjes.

Lees meer over de ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’.

Dit nieuwsbericht delen: