9 april 2015

Als kinderen en jongeren (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen dan is dat voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk dat het dagelijkse leven zich snel herstelt.

Dat ouders betrokken zijn, dat er contact is met familie en vrienden, ze naar school gaan, leuke dingen doen in hun vrije tijd en zich goed en gezond ontwikkelen.
Dit klinkt heel gewoon, maar is niet makkelijk. Het gaat om kwetsbare kinderen en jongeren die uit een onveilige situatie komen. Ze hebben problemen op diverse leefgebieden en hun gedrag is vaak moeilijk te begrijpen en te hanteren. De woonsituatie is niet alledaags. Ze moeten invoegen in een ander gezin of wonen op een groep met andere jongeren en wisselende opvoeders. En soms is de deur op slot.

De uitdaging
Over de uitdaging om het leven van deze kinderen en jongeren zo gewoon mogelijk te maken organiseerde Spirit op donderdag 9 april een conferentie en een informatiemarkt voor o.a. hulpverleners, wethouders, managers en beleidsmakers.

Neem deze kinderen serieus’

Tijdens de aftrap ‘Lentegasten’ deelde Erik Jongman, ontwikkelingpsycholoog bij de Bascule, aan de hand van een aantal filmpjes zijn visie: ‘Neem deze kinderen serieus want ze weten toch wel wat er aan de hand is. Ze moeten weten wie ze tegenover zich hebben. Dat je ‘echt’ bent en dat je duidelijk bent in wát je doet en waarom.’ Résy Broekhoven, accounthouder innovatie residentiële zorg bij Spirit, benoemde heel duidelijk wat hulpverleners in huis moeten hebben:’Naast een groot hart, doorzettingsvermogen en vakmanschap heb je ook lef nodig om deze jongeren te helpen.’

‘Lentegasten’ met Erik Jongman en Résy Broekhoven

‘Pure winst voor beide partijen’

Na het onderdeel ‘Lentegasten’ was er tijd voor de informatiemarkt. Deelnemers spraken met hulpverleners van de diverse hulpvormen. Een bezoeker was blij verrast toen ze begreep dat ze altijd rechtstreeks met Spoedhulp van Spirit kan overleggen over een crisisinterventie. De medewerker van Spoedhulp benoemde dit als pure winst voor beide partijen.

Daarna boden de praktijkgesprekken de deelnemers de mogelijkheid om meer ervaringen uit het dagelijks leven te horen van o.a. pleegouders, jongeren en Spirithulpverleners. Interessante gesprekken en ontmoetingen, informatie en kennis delen, al met al een mooie dag. In gesprek op de ‘markt’

Nuttige middag

Na afloop van de conferentie ontving Spirit diverse positieve reacties, waaronder deze van Claudia Karamat Ali, intern begeleider en school coach – Orion College West: ‘Bij deze wil ik u een groot compliment geven voor de opzet en de verzorging van de dag. Ik en vier andere collega’s hebben het als een heel nuttige middag ervaren. Compliment voor de organisatie!’

Conferentie gemist, toch de informatie?

Heeft u de conferentie gemist? Hier vindt u alle
informatie over ons hulpaanbod, onze hulpverleners en de manier van aanmelden.

Dit nieuwsbericht delen: