29 april 2015

We zijn al een eind op weg in 2015. Dan is het tijd om terug te kijken naar 2014.

Dat was voor ons een mooi en dynamisch jaar van ‘bruggen bouwen, terwijl wij erover lopen’ , het thema van ons maatschappelijk jaarverslag. Van de spannende overgang van de jeugdhulp naar de gemeenten, en ook van de verdere doorontwikkeling van de hulp. Beide ontwikkelingen hebben ons uitgedaagd om te blijven innoveren, de samenwerking met anderen nog meer op te zoeken en altijd weer te kijken hoe het nog beter kan. Belangrijke speerpunten die altijd op ons netvlies staan.

Interessant proces

De transformatie van de jeugdhulp is een verandering die niet in een keer gerealiseerd is. Het is een interessant proces waarbij we steeds meer ontdekken hoe we de jeugdhulp het beste kunnen inrichten. Het geeft een goed gevoel, dat het werken in de buurt, samenwerken met vrijwilligers en het verder vervlechten van onze hulp met hulp van andere organisaties met andere expertises steeds meer vorm krijgt.

Dynamisch jaar

Dit maatschappelijk jaarverslag ‘Bruggen bouwen, terwijl wij erover lopen’ geeft een beknopte weergave van dit dynamische jaar, aangevuld met quotes van betrokkenen en cijfers.

Nieuw jaar – nieuwe wegen

Ondertussen blijven wij in dit nieuwe jaar samen met jongeren, gezinnen, gemeenten en samenwerkingspartners zoeken naar nieuwe wegen om problemen in gezinnen te verminderen.

Dit nieuwsbericht delen: