20 april 2015

Voor opvoedvragen kunnen jongeren en ouders terecht bij teams van hulpverleners in hun eigen buurt. Zij kijken wat het gezin zelf kan, en welke hulp er verder nodig is. Als het nodig is verwijzen de hulpverleners door naar vrijwilligers in de buurt of naar professionele hulpverlening. Soms is een verwijzing glashelder, soms is het lastig in te schatten welke hulp het beste wanneer moet worden ingezet. Als specialistische hulp te laat – of juist te vroeg – wordt ingeschakeld, kunnen dat gemiste kansen zijn in de behandeling van een jongere en zijn gezin.

Supportgroep Samen Anders

Neem bijvoorbeeld de Supportgroep Samen Anders. Drie maanden verblijf in een leefgroep van Spirit en alleen op woensdag, in de weekenden en tijdens schoolvakanties naar huis. Iedere doordeweekse avond een training, sport of spel afgewisseld met een huisvergadering. Privileges zijn te verdienen en ouders volgen een programma parallel aan hun kind. De Supportgroep Samen Anders is voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit gezinnen met problemen die niet opgelost kunnen worden zolang de jongere thuis blijft wonen. En dat terwijl het doel juíst is dat de jongere thuis blijft wonen.
‘Deelname aan de Supportgroep is vrijwillig, daarom moeten ouders en jongeren gemotiveerd zijn om keihard te werken. Sommige aanmeldingen komen helaas te laat. Dan zijn er al te veel problemen thuis, bij de jongere of ouders om in drie maanden aan te werken. Dat is zonde, want als ze eerder waren gekomen, hadden we ze prima kunnen helpen’, zegt Chakib, medewerker bij de Supportgroep.

Bram is Koning in huis, moeder bivakkeert in slaapkamer

Neem bijvoorbeeld Bram. Hij is zestien jaar en Koning in huis. Zijn moeder bivakkeert grotendeels in haar slaapkamer. Andere hulp heeft niets opgeleverd. Moeder heeft de situatie niet meer onder controle en is helemaal klaar met Bram. Ze wil dat hij weg gaat. De aanmelding bij de Supportgroep Samen Anders blijkt te laat: moeder heeft geen hoop meer in Bram, en geen vertrouwen in welke hulp dan ook. Ook Bram interesseert het allemaal geen moer meer. Volgens Chakib had de Supportgroep Samen Anders prima gewerkt als ze eerder waren aangemeld.

Aanmelding te vroeg

Een aanmelding kan echter ook te vroeg zijn: ‘Dan willen de ouders absoluut niet dat hun kind ergens op locatie van Spirit verblijft. Ze schrikken, vinden het spannend en eng. Dat werkt natuurlijk ook niet’, zegt Chakib. Hij pleit ervoor dat verwijzers in een vroeg stadium bellen met de Supportgroep: ‘Als de verwijzer in een paar minuten de casus voorlegt, kunnen wij al snel beoordelen of de aanmelding geschikt is.’

Online overzicht jeugdhulp

Om professionals wegwijs te maken in het hulpaanbod per gemeente, zijn online platforms ingericht. Zo is er de website ikzoekjeugdhulp.nl. Ook op de website van Spirit staat een simpel
overzicht van onze hulp en aanmeldwijze. Eigenlijk geldt voor alle hulp: wacht niet te lang met contact opnemen, zodat we samen met de jongere en het gezin kunnen kijken welke hulp nodig is.
Een nieuwe trainingsgroep Samen Anders is onlangs gestart. De volgende periode start eind augustus 2015. Neem voor meer informatie contact op met Chakib of zijn collega’s via: 020 – 616 25 66.

Dit nieuwsbericht delen: