2 maart 2015

Als leerlingen op het voortgezet onderwijs veel spijbelen, geen gezag accepteren of agressief gedag vertonen, kan Rebound uitkomst bieden. Een jongere krijgt een korte ‘time-out’ en maakt in een kleine klas schoolwerk en leert sociale vaardigheden. Hij krijgt individuele begeleiding in de klas. En ondertussen wordt de thuissituatie onder de loep genomen. Doel? Terugkeer naar de eigen school. Maar naar een andere school, niveau of speciaal onderwijs kan ook een oplossing zijn. Een gesprek met Shanna Mellema-Best, werkzaam bij Rebound in de Zaanstreek.

Hoe werkt Rebound?

‘Een jongere zit in een kleine klas met elf andere jongeren, van verschillende scholen en verschillende niveaus. Er is geen klassikaal les, maar ze werken wel tegelijkertijd aan bijvoorbeeld Wiskunde. Rebound biedt ze structuur en persoonlijke aandacht. Als iets goed gaat, wordt dat benoemd. Sommige leerlingen hebben dat lang niet gehoord.’

Hoe zit het met individuele begeleiding?

‘Elke leerling heeft eigen doelen. Omgaan met gezag, zich aan regels houden, op tijd aanwezig zijn of juist weerbaar worden als iemand flink gepest is. Ik haal leerlingen uit de les en bespreek wat goed gaat, beter kan en hoe het thuis gaat. Met ouders bespreek ik elke week het ‘actiejournaal’ waarin alle details – ook als zij hebben gerookt waar het niet mag – over de jongere staat. En hoe zij verdere ondersteuning zouden willen. Sommige ouders vinden het moeilijk om grenzen te stellen, helemaal bij pubers met bijvoorbeeld ADHD. Ik leer ze hiermee omgaan of zorg voor aanvullende trainingen.’

Waar is nog meer aandacht voor?

’s Middags leren jongeren sociale vaardigheden, zoals omgaan met woede en groepsdruk. We doen rollenspellen die dicht bij de werkelijkheid staan. Een voetbaltrainer die boos wordt, een vriend die vraagt of je pakketje drugs wil vervoeren – ook als dit pakketje bij je verslaafde zus terecht kan komen of stelen met een groep vrienden. Op vrijdag gaat de klas sporten. Ze worden afgemat door een grote, sterke sportleraar die geen pijntjes of slappe excuses als ‘ik ben zo moe’ duldt. “Dan had je maar niet tot diep in de nacht moeten gamen,” zegt hij dan.’

Hoe lang duurt Rebound?

‘Een leerling krijgt tussen de 8 weken en 12 weken les in de klas. De hulp vanuit Spirit duurt maximaal 18 weken. Ongeveer 70% keert terug naar de eigen school. Enkele leerlingen vertonen veel positiever gedrag dan voor de ‘time-out’. Andere leerlingen gaan bijvoorbeeld naar het Altra-college, of naar speciaal onderwijs waar ze maar 1 dag naar school hoeven en 4 dagen kunnen werken. Dan zie ik een jongen klantvriendelijk in de weer bij de V&D, terwijl hij op school met iedereen ruzie maakte.’

Wanneer is Rebound niet geschikt?

‘Jongeren, maar ook de ouders moeten wel gemotiveerd zijn. Rebound is vrijwillig, en dat slaat bij ouders die in scheiding liggen, continue ruzie hebben of zelf psychisch niet stabiel zijn meestal niet aan.’

Hoe kun je een jongere aanmelden?

‘Via de zorgcoördinator van de school van het kind of via het jeugdteam. Het Zorg-adviesteam van de school wordt bespreekt of een leerling naar Rebound moet. In dit team zit vaak een schoolarts, de zorgcoördinator en een docent. Ouders tekenen na overleg voor akkoord.’

Voor meer informatie over Rebound en aanmelden neem dan contact op met Spirit: 020 – 540 05 00.

Dit nieuwsbericht delen: