2 maart 2015

Marije is ouder- en kindadviseurs op basisschool de Kinderboom in Amsterdam Noord. Advies, workshops, trainingen, verwijzingen: wat betekent Marije voor kinderen, ouders en leerkrachten?
Op alle Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo is een ouder- en kindadviseur aanwezig. Zij helpen kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden. Voor Marije is het niet helemaal nieuw; vanaf september 2013 deed zij al mee in een proeftuin. ‘Maar eigenlijk begint mijn positie op school nu pas echt gestalte te krijgen. Ik balanceer steeds tussen wat school van mij vraagt en wat ik als ouder- en kindadviseur kan en doe.’ Die positie heeft Marije zelf gezocht en voorzichtig gecreëerd: ‘Leerkrachten willen een kind met een probleem snel naar je toeschuiven, terwijl ik juist náást de leerkracht sta en mét de leerkracht naar oplossingen zoek. Het kost tijd om zo’n relatie met elkaar te krijgen.’

Niet meteen uitgebreid onderzoeken

Leerkrachten, ouders en kinderen lopen gewoon bij Marije binnen of maken een afspraak. Met ‘eenvoudige’ tips en adviezen wil zij beginnende problemen snel aanpakken: ‘Logisch dat een meisje van tien jaar supermoe is tijdens de les als ze niet voor elf uur slaapt. We hoeven dan echt niet meteen uitgebreid te onderzoeken wat er aan de hand is. Vaak hebben ouders bijvoorbeeld simpelweg niet door dat ze tot heel laat met hun mobiel spelen.’

Betrokkenheid van ouders vergroten

Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Dát is op dit moment een grote missie van Marije. In haar workshop ‘ouderbetrokkenheid’ – waar de leerkrachten en intern begeleiders zelf om hebben gevraagd – liet ze leerkrachten zien dat ouders snel in de weerstand schieten als er dingen voor hen besloten zijn en ze worden geïnformeerd in plaats van betrokken in het proces. ‘Ik neem ouders stap voor stap mee, waardoor de boel niet hoeft te escaleren’, zegt Marije.
Aansluiting bij de leefwereld van de ouder is belangrijk: ‘Soms hebben leerkrachten ouders meerdere keren aangesproken op het vergeten van brood of ongeschikt eten zoals koude friet of pizza. Na enige verbetering vergeten ouders hun kind toch weer brood mee te geven. Leerkrachten denken dan snel dat het onwil is, maar het is de vraag of het gaat om onvermogen van de ouder of dat het gaat om onvermogen van de professional om aan te sluiten bij de ouder.’

Met kraampje op ouderavonden

Marije organiseert ook samen met collega’s ouderbijeenkomsten, bijvoorbeeld over social media. Verder staat ze met een kraampje op ouderavonden informatie over allerhande opvoedproblemen te geven. ‘Een moeder pakte laatst een folder over bedplassen. Ik vroeg wat ze al gedaan hadden, opperde een plaswekker en dat ze altijd een afspraak met mij kan maken.’

Trainingen aan kinderen

Een nieuwe ontwikkeling is dat Marije en haar collega’s zelf trainingen aan kinderen geven, zoals omgaan faalangst, sociale vaardigheden en competentietraining. Op haar eigen school en straks waarschijnlijk ook op andere scholen. Met als doel: preventieve hulp, snel hulp bieden en minder doorverwijzen. Marije: ‘We moeten wel goed oppassen dat we niet hetzelfde wiel uitvinden; trainingen zijn vaak al ontwikkeld of worden gegeven door jeugdzorginstellingen. Het is de vraag wat we zelf doen, en waar we andere experts voor invliegen.’

Snelle lijntjes in het Ouder- Kindteam

Marije werkt namelijk als ‘generalist’ in het Ouder- en Kindteam. Zij is gespecialiseerd in allerlei thema’s binnen jeugdhulp. Zo weet Marije veel over seksualiteit en opvoeden, en omgaan met jongeren van 16 jaar en ouder. Marije: ‘Elke collega heeft zo zijn eigen vakkennis, waardoor we snel de juiste expertise kunnen inschakelen of naar elkaar kunnen doorverwijzen. De moeder met het bedplassende kind kan ik zo doorsturen naar een verpleegkundige uit ons team. Mocht de situatie toch ingewikkelder zijn, kunnen we de boel opschalen. Bijvoorbeeld naar Samen Doen-teams of specialistische hulp bij een zorginstelling zoals Spirit.

 

Dit nieuwsbericht delen: