30 maart 2015

Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen.

Om het belang van gezinshuizen aan te kunnen tonen en om gemeenten te helpen in hun besluitvorming heeft het gezinspiratieplein het mBC opgezet.  De business Case toont dat langdurig ‘inhuisplaatsen’ kinderen met complexe en meervoudige problematiek helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Maar langdurige opvang in gezinshuizen betekent niet alleen winst voor het kind. Ook voor de financier (vaak de gemeente of verzekeraar) brengt het gezinshuis rendement. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op! Deze mBC bekrachtigt zo concreet de meerwaarde van gezinshuizen.

Maatschappelijke winst inhuisplaatsen in kaart gebracht

Iedereen is het eens over de meerwaarde van inhuisplaatsen ten opzichte van leefgroepen. Toch, is er, net als bij veel vormen van jeugdzorg, nagenoeg niets bekend over het rendement er van. Daarom startte het Gezinspiratieplein, samen met diverse organisaties uit de praktijk, het project voor een maatschappelijke Business Case voor gezinshuizen. Hierin zijn de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten van gezinshuizen in kaart gebracht, om zo het rendement er van te kunnen vaststellen. Dit met behulp van de Social Return on Investment (SROI) methode. ‘Ingewikkelde materie, maar het resultaat is verbluffend!’, aldus Lonneke op der Heijde van Spirit, één van de project partners. Ze vervolgt: ‘Inhoudelijk wisten we al dat een gezinshuisplaatsing een goede keuze is om kinderen te helpen hun leven verder vorm te geven. Maar ook maatschappelijk gezien blijkt het een slimme zet: iedere euro investering in een gezinshuis levert een maatschappelijke waarde op van €1,30!’.

Inhuisplaatsen: winst voor jongere én financier

De uitkomst van deze mBC laat zo zien dat de gemiddelde kosten per geplaatst kind lager zijn op de lange termijn dan de opbrengsten. Langdurige opvang in gezinshuizen heeft dus een positief maatschappelijk rendement, ter waarde van € 1,30, oftewel van 30%. Inhuisplaatsen biedt kinderen met complexe en meervoudige problematiek een veilige, stabiele woon- en leefsituatie. Dit zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van hun leven. Dit brengt niet alleen grote winst voor het kind, maar ook voor andere betrokken partijen zoals de financiers, waaronder de gemeente. Zij sparen hierdoor (later in het leven van het kind) investeringen uit. Inhuisplaatsen voorkomt investeringen in duurdere vormen van zorg (zoals plaatsing in leefgroepen). Ook voorkomt het criminaliteit en bespaart het op uitkeringen. De resultaten van deze mBC onderschrijven zowel de inhoudelijke als maatschappelijke en financiële meerwaarde van gezinshuizen. Kortom: investeren in langdurige inhuisplaatsing loont!

De maatschappelijke Business Case Gezinshuizen is een samenwerking van het Gezinspiratieplein met jeugdhulpaanbieders Spirit, Ambiq, Intermetzo en Gezinshuis.com, adviesbureau Van Montfoort en de Rudolphstichting. Het rapport is te downloaden via www.gezinspiratieplein.nl/publicaties. Gezinshuizen en organisaties die voor hun gezinshuizen ook een SROI willen laten maken, kunnen contact opnemen met informatie@gezinspiratieplein.nl

Dit nieuwsbericht delen: