2 maart 2015

Integraal kindcentrum ‘Tijstroom’ in Zaandam is een voorziening voor speciaal basisonderwijs, met een ondersteunend netwerk van specialisten. Kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen naar het medisch kinderdagverblijf van Spirit. TintelTuin biedt buitenschoolse opvang ‘plus’ voor kinderen uit de gehele Zaanstreek. Vanuit één lerende en toekomstgerichte organisatie biedt
IKC Tijstroom kinderen, gezinnen en de buurt Ontmoeting, Opvoeding, Opvang, Onderwijs, Onderzoeken en Ondersteuning. Half februari was er een conferentie voor alle partners in de Tijstroom, om kennis te maken en van elkaar te leren. Er werden workshops gegeven door BSO+ Tinteltuin, Spirit MKD, Spiritklas, Kram, Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, Agora Support, SBO Tijstroom en de schoolbegeleidingsdienst.

Spiritklas

Sinds mei 2014 is er een Spiritklas op de Tijstroom (en Het Dok) voor kinderen van het SBO (Speciaal Basisonderwijs). In deze klas werken kinderen aan hun sociale- en emotionele vaardigheden, door het voeren van gesprekjes, het  bieden van een luisterend oor en werken aan oplossingen. Kinderen mogen er ook zelf voor kiezen om tijdelijk naar de Spiritklas te komen om even te ontladen om daarna weer verder te kunnen in de klas. Dit kan variëren van een spel met de Spiritmedewerker tot even rennen over het schoolplein of sensomotirisch bezig zijn met de zandtafel. Verder ondersteunt de Spiritmedewerker leerkrachten en andere medewerkers van de school, en is er contact met ouders van het kind. Het doel is dat de kinderen weer rustig naar hun eigen klas terug kunnen en hun schoolwerk verder oppakken.

Medisch Kinderdagverblijf

Ook vanuit het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) is een workshop gegeven over het ambulante aanbod op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De hulp bestaat uit observatie en laagdrempelige begeleiding aan kleine kinderen waarbij de ontwikkeling en opvoeding moeizaam gaat. Op het MKD worden ontwikkelingsgebieden zoals spel, motoriek, spraak, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onderzocht en gestimuleerd. Er is bijvoorbeeld een snoezelruimte waar kinderen tot rust komen. Zo is er een buis waar visjes in gaan zwemmen als je hem aan zet. Iets waar kinderen met autisme rustig van worden.
Spirit wil dat de zorg voor het jonge kind gezamenlijk wordt gedragen in Zaanstad. Deze conferentie is een goede aanleiding om alle expertise rondom het jonge kind in zowel de Zaanstreek als in Waterland vorm te gaan geven. Wij zijn hierover met de gemeenten en verschillende instellingen gesprek.

Dit nieuwsbericht delen: