2 maart 2015

Vooral kwetsbare jongeren hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een stageplek vinden is al een heel gedoe. Ze hebben geen Verklaring Omtrent goed Gedrag, zijn niet overtuigd van hun kwaliteiten, vaak afgewezen of kunnen slecht omgaan met autoriteit. Op reguliere plekken kunnen ze niet terecht of vallen ze uit, omdat de werkgever of de school geen extra begeleiding kunnen geven.

Koppelen aan een stageplek

De leerwerkplekken via Spirit Werkt zijn daarom net even meer toegerust op kwetsbare jongeren in de hulpverlening. Jongeren worden gekoppeld aan stage- of werkplekken bij bedrijven. Michiel, arbeidsbemiddelaar bij Spirit: ‘We doen niet alleen een beroep op de gebruikelijke plekken maar ook op commerciële bedrijven, zoals La Place en WoonXL om zich aan Spirit te verbinden. Jongeren kunnen sneller aan de slag, iets wat niet alleen belangrijk is voor hun studie, maar ook voor hun vaak verborgen motivatie: ze willen wel maar weten niet hoe.’

Wat dikkere gebruikshandleiding

Spirit gaat ook zelf ondernemen, om meer kansen te creëren voor jongeren. Zo zet Spirit met Coffeemania een bedrijvenrestaurant op in een Amsterdams kantoor. Clemens, collega van Michiel: ‘Jongeren zonder dagbesteding, die geen stageplek kunnen vinden of dreigen uit te vallen, maken lunches, verzorgen de catering en leren daarnaast allerlei werknemersvaardigheden. Een kok brengt ze de kneepjes van het vak bij en houdt wat meer rekening met gebruikshandleiding van de jongeren die doorgaans wat meer verdieping vraagt.’
En dat allemaal met als doel: terug naar school, een diploma halen of doorstromen naar betaald werk. Clemens: ‘Als je bij reguliere bedrijven niet in de pas loopt word je ontslagen, stopt je uitkering of haal je je opleiding niet. Kwetsbare jongeren denken dan al helemaal Fuck it!. Ook wij stellen eisen, maar investeren samen met bedrijven juist veel in het laten slagen van een stageplek.’

Zinvolle dagbesteding

Als de boel toch escaleert, zijn Michiel of Clemens snel ter plaatse voor ondersteuning vanuit de hulpverlening. Spirit Werkt is namelijk als dagbesteding onderdeel van een groter hulpverleningsplan. Met behulp van een wensenformulier en een intakegesprek zoeken Michiel en Clemens naar een match tussen jongere en werkgever, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van een jongere. De match is cruciaal, om de jongere niet weer een teleurstelling te bezorgen. Michiel: ‘Ook in onze horeca moet je op mensen kunnen rekenen. Broodjes moeten op tijd klaar zijn. Een jongere moet daar geschikt voor zijn.’

Geen uitzendbureau

Soms sluit de plek inhoudelijk aan bij de opleiding, soms gaat het erom te leren voor een baas te werken en zijn de werkzaamheden inhoudelijk minder relevant. Spirit Werkt is echter geen uitzendbureau, benadrukt Michiel. ‘En ook geen sociale werkplaats. Wij nemen niet óver, maar zijn ondersteunend en lopen niet harder dan de jongere. Zij zijn in de lead.’

Contact

Hulpverleners die voor jongeren advies of ondersteuning willen bij het vinden van de juiste dagbesteding of bijbaan, kunnen contact opnemen met:
Clemens: c.post@spirit.nl, 06 – 21 59 82 87
Michiel: m.v.d.steen@spirit.nl, 06 – 46 36 22 53

Dit nieuwsbericht delen: