3 februari 2015

Antwoorden zullen in de loop van 2015 moeten blijken. Feit is nu al wel dat het aantal aanmeldingen bij sommige vormen van specialistische hulp minder is. Ook behandelcentrum JeugdzorgPlus ‘de Koppeling’ merkt dat. ‘Natuurlijk, de Koppeling is een dure hulpvorm. Maar die bedragen zijn relatief als daarmee een lang en moedeloos hulpverleningstraject kan worden voorkomen’, vertelt Frederique Coelman, directeur van de Koppeling.

Naar JeugdzorgPlus zonder hulpgeschiedenis

Wat is dan een goed moment om een jongere in een gesloten setting te plaatsen en hoe kan de Koppeling een jongere verder helpen? Primaire reden voor doorverwijzen is als er sprake is van onveiligheid voor de jongere of voor zijn omgeving. Het beeld heerst dat JeugdzorgPlus een laatste redmiddel is. Het vertrouwen van jongeren in de hulpverlening is meestal gedaald tot onder nul, hun problemen zijn verergerd. En dat, terwijl de Koppeling juist in een vroeg stadium uitkomst kan bieden.
Frederique: ‘Laatst is een meisje van 16 aangemeld dat nog nooit eerdere hulp had gehad. Ze was compleet ontspoord, liep weg, was agressief, en bleek criminele vrienden te hebben. Het gesloten karakter van de Koppeling heeft haar zes weken – langer wilde ik absoluut niet – uit haar bedreigende omgeving gehaald. We kregen contact met haar en ze kwam tot rust waardoor er diagnostiek gedaan kon worden. Nu is ze weer naar huis en krijgt ze intensieve ambulante begeleiding met extra therapie.’

Voorwaardelijke machtiging en behandelmotivatie

Een belangrijke wijziging in de Jeugdwet per 1 januari is dat rechters een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg kunnen afgeven. Als een jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij niet naar de Koppeling. ‘Wij zijn hier blij mee omdat niemand een kind in geslotenheid wil plaatsen als dat niet echt nodig is. Bovendien kun je hiermee een jongere korter in JeugdzorgPlus plaatsen en hem of haar daarna met een voorwaardelijke machtiging in de openheid verder laten ontwikkelen. Je kan zo de geslotenheid inzetten als interventie om de behandelmotivatie te vergroten en hen te ondersteunen bij het vallen en opstaan’, zegt Frederique.

Vakmanschap

Volgens Frederique kunnen niet alle hulpverleners uit gemeenteteams, hoe ervaren ook, goed omgaan met de weerstand van jongeren tegen behandeling. De Koppeling biedt jongeren een toekomstperspectief doordat de medewerkers in staat zijn om achter bijvoorbeeld hun agressie te kijken en weer contact met hen te maken. Een specialist bij de Koppeling concludeert vanuit gesprekken met de jongere en zijn systeem wat de gedragsproblemen bij hem in stand houdt. De taak van JeugdzorgPlus is dan ook te snappen wat onderliggend is aan gedragsproblemen. Frederique: ‘Want het maakt voor de behandeling nogal uit of je boos bent als gevolg van trauma’s die je hebt meegemaakt, of boos bent omdat je je in de steek gelaten voelt door je ouders. En het maakt voor de behandeling nogal uit of je wegloopt van huis omdat je je niet begrepen voelt door je moeder, of omdat je wegloopt van huis omdat je weinig grenzen hebt gekregen en alles zelf bepaalt.’
‘Een collega zei hierover: “U moet het vergelijken met de situatie waarin u met stekende hoofdpijn bij uw huisarts komt, en uw huisarts u doorstuurt naar een specialist om vast te stellen of u een hersentumor of migraine hebt. Een verwijzer signaleert dus bijvoorbeeld hevige agressie bij een jongere, maar het is de taak van de specialist om te achterhalen wat de exacte oorzaak is van die agressie, waardoor die agressie in stand wordt gehouden.”

Vernieuwingen binnen de Koppeling

De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt en is bezig met vernieuwingen in de gesloten zorg. Frederique: ‘Een plaatsing in de JeugdzorgPlus moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn, in nauw overleg met de gecertificeerde instelling. Daarom is er nu een groep waar jongeren kort geplaatst worden om daarna terug te gaan naar huis of een pleeggezin met intensieve ambulante hulp vanuit de Koppeling.’ Verder is er een groep alleen voor meisjes en een groep voor licht verstandelijk beperkte jongeren. Lijn5 biedt consultatie, de Bascule psychiatrische zorg, Altra speciaal onderwijs en Arkin expertise voor verslaving. Daarnaast wordt gedacht aan het ontwikkelen van JeugdzorgPlus gezinshuizen en -pleeggezinnen.

Meer weten over de Koppeling?

Lees meer informatie over de Koppeling, en hoe u een jongere kunt aanmelden. Neem contact op met de Koppeling om bepaalde casussen door te nemen. Medewerkers denken graag met de wijkteams mee!

Dit nieuwsbericht delen: