17 december 2014

Soms kan een kind om welke reden dan ook niet meer thuis wonen. Spirit zoekt dan een pleeggezin, zodat het kind toch in een gezin kan opgroeien. Als een pleeggezin niet lukt, is een gezinshuis een optie. In een gezinshuis wonen één tot vier kinderen of jongeren samen met één of twee opvoeders die in dienst zijn bij Spirit. Hierbij gaat het vaak om jeugdigen die veel met jeugdzorg te maken hebben gehad. Hun gedrag is complex en er is vaak sprake van emotionele of hechtingsproblemen.

Leven op groepen zo gewoon mogelijk

Voor sommige jongeren met ernstige gedragsproblemen is wonen in gezinsverband echter niet haalbaar of niet de beste optie. Zij wonen dan (tijdelijk) in een groep. Ook bij de groepen wil Spirit dat het leven zo normaal mogelijk is. Daarom heeft Spirit twee kleinschalige groepen ontwikkeld. Vier jongeren krijgen begeleiding van een klein team met vier pedagogisch medewerkers. Zij zijn steeds een aantal dagen achter elkaar op de groep. Dit zorgt voor continuïteit, rust, aandacht en betrokkenheid.

Kleinschalige Groep voor meisjes gestart

De Kleinschalige Groep voor meisjes is begin december gestart. De begeleiding van de meisjes richt zich onder andere op seksespecifieke onderwerpen. Door oefeningen te doen en te praten over thema’s, maar ook door aan te haken op alledaagse situaties en gesprekken. ‘Kunnen jullie ook vertellen over hoe het dan wél moet in relaties’, vroeg een meisje bijvoorbeeld tijdens een gesprek over vriendjes en ‘je grenzen aangeven’.
In januari 2015 start een tweede kleinschalige groep in Purmerend. Daar komen jongeren te wonen tussen de 8 en 13 jaar met ingewikkelde gedragsproblematiek. Voor meer informatie over het nieuwe hulpaanbod kunt u terecht bij Annemarie van der Vall, beleidsmedewerker Spirit: a.v.d.vall@spirit.nl.

Gezinshuizen

Spirit biedt op dit moment aan 95 kinderen een plek in een gezinshuis. In een gezinshuis wonen één tot vier kinderen of jongeren samen met één of twee opvoedouders die in dienst zijn van Spirit. Een aantal jaar geleden is Spirit, samen met de Bascule, gestart met Driehuis: een speciale vorm van een gezinshuis die zich richt op kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Daarnaast hebben we huizen voor Korte Acute Opvang, waar we kinderen in crisis kortdurend opvangen. Verder zijn er nog de ‘gewone’ gezinshuizen.
Centraal staat het herstel van het gewone leven en het bieden van nieuwe kansen. Borris (10): ‘Ik geloof weer dat grote mensen ook lief kunnen zijn. Ik luister daarom beter en ben minder boos en irritant.’ Spirit wil graag nog veel meer kinderen met ernstige gedragsproblemen de kans geven zichzelf te ontwikkelen in een gezin. We zijn daarom op zoek naar gezinshuisouders!

 

 

Dit nieuwsbericht delen: