17 december 2014

Ruim dertig medewerkers van Spirit hebben discussie gevoerd over de kwaliteit van het leefklimaat op groepen van Gespecialiseerde Hulp, de Koppeling en Amsterbaken. Lector Peer van der Helm, verbonden aan de Hogeschool Leiden, vertelde over het belang van een open, positief leefklimaat. Een medewerker van Spirit toonde haar onderzoeksresultaten naar het leefklimaat bij Spirit.

Minder agressief gedrag

Het blijkt dat jongeren minder agressief gedrag vertonen als zij het leefklimaat positiever ervaren. Een positief leefklimaat verhoogt de motivatie van jongeren om hulp te accepteren en hun problemen goed aan te pakken. Ook gelooft de jongere vaker dat hij zelf verantwoordelijk is voor succes (of falen) en schrijft hij het resultaat (of juist gebrek aan resultaat) toe aan zijn eigen gedrag, karakter en goede en slechte eigenschappen. Hij krijgt zo meer controle over zijn gedrag en leven. In een repressief leefklimaat worden jongeren niet gestimuleerd om de situatie te verbeteren. Behandeling kan dus pas effectief zijn op het moment dat er een open leefklimaat is gecreëerd op de groep.

Vier uitgangspunten

Van der Helm noemt vier uitgangspunten die van belang zijn voor het scheppen van een open leefklimaat: steun, groei, repressiviteit en de (groeps-) atmosfeer tussen jongeren.

Actiepunten

De uitkomsten zijn met jongeren en medewerkers besproken en samen hebben ze actiepunten opgesteld voor de komende maanden. Carolien Konijn, beleidsmedewerker Spirit: ‘Zoals Van der Helm aangeeft is een belangrijk aandachtspunt dat groepen gezamenlijk activiteiten ondernemen. Samen naar de film gaan of sinterklaas vieren bijvoorbeeld.’

In 2015 kijkt elke leefgroep in hoeverre de actiepunten zijn uitgevoerd, en opnieuw naar wat jongeren van het leefklimaat vinden. De discussie daarover zal weer leiden tot nieuwe actiepunten. Daardoor blijft de kwaliteit van het leefklimaat steeds aandacht krijgen van jongeren en medewerkers.

Dit nieuwsbericht delen: