29 oktober 2014

Denk bijvoorbeeld aan confrontatie met ernstige armoede, zelfmoord of vormen van agressie. Het blijkt dat elke professional op zijn eigen manier, vanuit de eigen ‘moederorganisatie’, omgaat met incidenten in contact met cliënten. Maar bij de Samen Doen-teams is juist behoefte om ondersteuning te bieden binnen het team zelf. De afdeling Ontwikkeling en Training van Spirit heeft geholpen bij het ontwikkelen van een ‘Zorgteam’ om medewerkers in Samen Doen-teams bij dit soort incidenten te ondersteunen.

Zorgteam

Het werken met een ‘zorgteam’, dat bestaat uit medewerkers uit verschillende regio’s die collega’s opvangen en ondersteunen na incidenten, bleek een passend model. In het zorgteam zitten drie medewerkers van Spirit, twee van HVO Querido, één van het Leger des Heils en één vanuit Amstelring. De coördinator is een teamleider van Samen Doen. De afdeling O&T van Spirit traint de zorgteamleden ter voorbereiding op hun taak.

Oefenen tijdens de training

In de training wordt het kader duidelijk gemaakt waarbinnen een zorgteamlid werkt. De focus ligt op: wat zijn eigenlijk incidenten, wanneer wordt iets een trauma, wat doet een incident met de medewerker, wat kan de medewerker nodig hebben, wat doet het met jou als collega en hoe kun je onbevooroordeeld opvang bieden en je collega adviseren? Er wordt veel geoefend in het voeren van opvang gesprekken.

Meer informatie?

De afdeling O&T van Spirit heeft meegedacht over de deskundigheidsbevordering binnen de Samen Doen-teams. Wilt u meer informatie over hoe het zorgteam ondersteuning kan bieden aan Samen Doen-teams? Neem contact op met Seth Albarda, 06 – 23 664 673, seth.albarda@.amsterdam.nl.

Dit nieuwsbericht delen: