29 oktober 2014

Qpido heeft twee trainingen ontwikkeld waarin het bespreekbaar maken van seksualiteit in de opvoeding centraal staat. Want kinderen moeten seksueel weerbaar zijn, geen seksueel risicogedrag vertonen en geen dader of slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien op het gebied van liefde, relaties, grenzen, dwang en seks. Qpido, het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit, kan hierin professionele hulp bieden. Qpido richt zich niet alleen op meisjes en jongens. Ondersteuning van professionals, ouders en opvoeders is net zo belangrijk.

Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Uit onderzoek van de commissie Samson blijkt dat jongeren in de jeugdzorg onvoldoende worden beschermd tegen seksueel misbruik. Het ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ moet dit veranderen. Het vergroten van kennis en vaardigheden rondom seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg is heel belangrijk. Qpido heeft daarom twee trainingen ontwikkeld waarin het bespreekbaar maken van seksualiteit in de opvoeding centraal staat. Een training voor professionals in de jeugdzorg en een training voor trainers pleegzorg.

Kijk voor meer informatie op www.qpido.nl.

 

Dit nieuwsbericht delen: