27 oktober 2014

Dat deed Spirit met de gemeente Amsterdam en 23 andere zorginstellingen. De gemeente gaat in nauw overleg met de zorginstellingen de teams verder uitbouwen en neerzetten. Met de ondertekening van de overeenkomsten is deze samenwerking officieel vastgelegd.

Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams

Op 1 januari 2015 staan in Amsterdam 22 OKT’s klaar om jongeren en hun gezinnen te ondersteunen bij opvoedvragen. Daarnaast zijn er vier OKT’s actief voor het voortgezet onderwijs en één OKT voor het MBO. De OKT’s zijn actief in 22 wijken in Amsterdam. Ook de 26 Samen Doen-teams staan klaar om gezinnen met complexe problematiek te helpen.

Vanuit Spirit werken al langere tijd professionals in de
Samen Doen-teams en
OKT’s. Deze professionals hebben de nieuwe werkwijze in de teams vormgegeven. Hun ervaringen en adviezen vormen de basis voor een mooi vervolg in 2015. Met de samenwerkingsovereenkomsten zorgen we ervoor dat professionals in de OKT’s en Samen Doen-teams hun werk goed kunnen uitvoeren: kwetsbare jongeren en hun gezinnen helpen waar nodig.

Ondertekening Joint Venture OKT

Mariënne Verhoef, Raad van Bestuur Spirit, zet haar handtekening onder de samenwerkingsovereenkomsten.

Ondertekening inkoopcontracten

Begin oktober werden de inkoopcontracten met de 16 gemeenten waarin Spirit werkt getekend.

Dit nieuwsbericht delen: