29 oktober 2014

Zoals aan Jermain, amper 20 jaar, die begin december 2013 letterlijk op straat werd gevonden door een streetcorner worker. Daar zat hij te dun gekleed met zijn hoofd verstopt in zijn capuchon. Jermain gaf zich niet zomaar gewonnen toen de streetcorner worker hem wilde helpen. Hij bleef afhoudend en pas na een paar weken accepteerde hij de uitgestoken hand. Zijn moeder heeft Jermain nooit gewild, hem van jongs af aan uitgescholden en gekleineerd, en hem uiteindelijk op straat gezet.

Multidisciplinair Trajecthouders Team

Jongeren zoals Jermain zijn geen uitzondering. De dak- en thuisloze jongeren die het multidisciplinair trajecthouders team (MTT) begeleiden, hebben al veel meegemaakt in hun leven. Ze hebben personen of dingen in hun leven verloren en soms verkeerde keuzes gemaakt. Gelukkig hebben ze toch ook een moment van inzicht gehad. Met vallen en opstaan, en met ondersteuning van hun trajecthouder van het MTT doen zij moeite om hun leven weer op de rit te krijgen. Zo ging het ook met Jermain, maar na ruim tien maanden woont hij inmiddels op zichzelf binnen de Maatschappelijke Opvang. Met hulp van DWI volgt hij een soort werkervaringstraject met uitzicht op een vaste baan.

GGD

Het MTT begeleidt dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar. De GGD beoordeelt of de jongere recht heeft op een MTT’er. Jongeren schrijven vervolgens samen met hun MTT’er een trajectplan. Ze werken aan knelpunten op verschillende leefgebieden, totdat de jongere zelfstandig kan uitstromen naar een eigen plek. Hierbij is veel aandacht voor het netwerk van de jongere, of herstel van zijn of haar netwerk. Het MTT werkt samen met woonvoorzieningen binnen de Maatschappelijke Opvang, DWI, GGZ/Punt P en Jellinek. Overigens is de MTT’er trajecthouder en voert de regie, uiteindelijk moet de jongeren het zelf allemaal leren doen.

Dit nieuwsbericht delen: