4 september 2014

Deze zomer heeft Amsterbaken samen met de andere justitiële jeugdinrichtingen, partners en wetenschappers gewerkt aan een alternatief plan om Amsterbaken open te houden. Het was echter onmogelijk om binnen de door de staatssecretaris gestelde voorwaarden met een alternatief te komen. Op woensdag 3 september heeft staatssecretaris Teeven daarom besloten de sluiting van Amsterbaken per 1 januari 2016 door te zetten. Vernieuwingen binnen de forensische zorg aan gedetineerde jongeren in Nederland worden hierdoor in de kiem gesmoord.

Het alternatieve plan richt zich op de toekomst van justitiële jeugdinrichtingen. Spirit pleit voor lokale, kleinschalige opvanglocaties voor jongeren die verdacht worden van een delict of kort gestraft zijn, en enkele gespecialiseerde jeugdgevangenissen voor jongeren met een langere straf of een PIJ-maatregel. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze vernieuwende manier van zorg aanbieden aan gedetineerde jongeren werkt, en toekomstbestendig is. Het past ook binnen de transitie van de jeugdzorg. 

Voor dit toekomstplan is draagvlak binnen de andere jeugdinrichtingen. De staatssecretaris noemt in zijn brief dat het plan wellicht een interessant perspectief biedt op hoe de sector in de toekomst zou kunnen functioneren. Dit levert echter nu niet een besparing op van ruim € 16 miljoen. En daardoor ziet de staatsecretaris de uitvoering niet op korte termijn gebeuren.

Sluiting van Amsterbaken heeft grote gevolgen, in de eerste plaats voor gedetineerde jongens met vaak zeer ernstige gedragsproblemen, en in de tweede plaats voor Amsterdam en de regio. Sluiting van Amsterbaken betekent dat er een belangrijke schakel uit de keten verdwijnt in de zorg aan gedetineerde jongens. De samenwerking met justitiepartners, lokale overheden en zorgpartners komt op scherp te staan. Er kan niet langer gebruik worden gemaakt van de deskundigheid die jarenlang is opgebouwd met deze jongeren.

Daarnaast is het uiteraard een heftig bericht voor alle medewerkers van Amsterbaken. Desondanks blijven wij werken aan ontwikkelingen, en zetten wij onze kennis en deskundigheid in goede samenwerking met ketenpartners in voor deze kwetsbare jongens. Of Amsterbaken daadwerkelijk moet sluiten, weten we na de begrotingsbesprekingen in november.

De brief van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer.Reactie op de brief van de staatssecretaris van Spirit aan de Tweede Kamer.‘Houd jeugdinrichting klein en lokaal’, artikel van Theo Doreleijers, em. hoogleraar jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie, Het Parool, dinsdag 26 augustus.‘Voornemen sluiting Amsterbaken zeer slechte zaak’, artikel namens GroenLinks Amsterdam.Lees ook eerdere berichtgeving rondom de sluiting van Amsterbaken.
Dit nieuwsbericht delen: