17 september 2014

Het Servicepunt pleegzorg en verblijf van Spirit gaat samenwerken met het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule. Deze samenwerking richt zich met name op de orthopedagogische en psychiatrische behandeling in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële zorg. Door deze samenwerking en bundeling van expertise wordt de zorg voor (pleeg)gezinnen met complexe problemen verbeterd. Concreet richt de samenwerking zich op:

1. Eén aanmeldloket en één trajectplan
Eén aanmeldloket en één trajectplan bij alle vormen van uithuisplaatsing. Door het Servicepunt pleegzorg en verblijf (een samenvoeging van de afdelingen Instroom & Advies en het Servicepunt Pleegzorg) is er één centraal loket voor verwijzers, ouders, pleegouders en opvoedouders.
Een intakecommissie zorgt ervoor dat cliënten direct de hulp krijgen die nodig is, inclusief ondersteuning bij Therapeutische Gezinsverpleging (TGV), traumahulpverlening en gezinspsychiatrie.  Met het formuleren van een goed hulpaanbod bij de start, moet continuïteit en stabiliteit in de zorg aan een kind worden geboden.

2. Innovatie van methodieken
Het gezamenlijk innoveren en doorontwikkelen van bestaande programma’s, zodat gespecialiseerde aanpak op het juiste moment en op de juiste wijze wordt ingezet. Door de samenwerking tussen Spirit en de Bascule kunnen expertises op het terrein van diagnostiek en traumabehandeling, psychiatrische gezinsbehandeling en therapeutische gezinsverpleging snel worden ingezet.

Lees ook de brief ‘Informatie over Servicepunt Spirit pleegzorg en verblijf’ aan relaties.
Dit nieuwsbericht delen: