17 september 2014

Op 9 september spraken alle medewerkers van Jeugd en Veiligheid met elkaar over de laatste vernieuwingen binnen het jeugd- en adolescentenstrafrecht en in het jeugdveld. Hulp aan jongeren die lichte tot zware criminele activiteiten ondernemen, overlast in de buurt veroorzaken en problemen met school hebben, wordt steeds verder ontwikkeld.

Intensieve preventieve aanpak

Binnen een jaar tijd hebben de medewerkers van lokale trajectbegeleiding (LTB), Streetcornerwork, Nieuwe Perspectieven en LTB van Spirit een nieuwe aanpak opgebouwd: iPA (de intensieve Preventieve Aanpak). IPA is flexibel: zo kort als nodig en zo intensief als nodig. IPA sluit aan op de gezinsgerichte aanpak vanuit Om het Kind of Samen Doen. Hiermee is IPA dé individueel gerichte aanpak gericht op jongeren die dreigen uit te vallen als gevolg van veelvuldig schoolverzuim of beginnende criminaliteit. Meer weten? Kijk op de website van iPA.

Resocialisatie en Begeleiding

In 2014 is Resocialisatie en Begeleiding (R&B) samen met Amsterdamse Plus, Lijn 5 en de Forensische poli van de Bascule (allemaal gevestigd op de Pieter Calandlaan) aan diverse nieuwe initiatieven gestart. Zo hebben zij voor de zomer een tien weken durend programma geboden waaraan jongens deelnamen die thuis zaten omdat zij van school waren gestuurd. Alle deelnemers zitten nu weer actief op een school of leerwerktraject in Amsterdam!

Intensieve forensische aanpak

De intensieve Forensische Aanpak (iFA) heeft sinds de oprichting in 2012 een duidelijke plek veroverd in de stad. IFA is dé ambulante aanpak voor veelplegers en top 600-daders, waarin begeleiding, behandeling en het strafkader effectief in aanvulling op elkaar worden ingezet rondom de cliënt. De Bascule, de Waag, JBRA, Reclassering Nederland, het Veiligheidshuis en het Leger des Heils zijn vaste samenwerkingspartners. De doelgroepanalyse die onlangs werd afgerond wees uit dat Spirit met deze partners in staat is om de nodige ingrediënten voor een passende aanpak te bieden.

Dit nieuwsbericht delen: