10 september 2014

Deze pilot van één jaar wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een speciaal opgeleid pleeggezin zorgt maximaal drie maanden voor de opvang van een minderjarige verdachte. Forensische pleegzorg vindt in het kader van een schorsing van de voorlopige hechtenis plaats: de betrokken jongen wordt tijdelijk, onder strenge regels, in een pleeggezin geplaatst.

Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat vooral delinquente jongens tussen de 12 en 15 jaar het meest kwetsbaar en vatbaar zijn voor negatieve gedragsbeïnvloeding. Vooral in groepsverband met soortgenoten. Met forensische pleegzorg bieden we deze groep jongens – onder strikte voorwaarden – een weg uit de criminaliteit zonder plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Hiermee komen we tot een individuele aanpak waarmee we op effectieve wijze aan hun toekomst werken. Dit doen we in samenwerking met zijn gezin van herkomst, school, en door met positieve vrienden een geschikte vrije tijdsbesteding voor ze te vinden. Zo kunnen ze hun gedrag veranderen, voorkomen we dat deze jongens afglijden en verminderen we de kans op recidive.

Tijdens het verblijf in een forensisch pleeggezin werken we aan gedragsverandering, volgt de jongere onderwijs en ondersteunen we zijn eigen ouders/verzorgers bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor het vervolgtraject als de jongere weer bij zijn ouders/verzorgers gaat wonen.

Contact?
Conny Zeilstra: c.zeilstra@spirit.nl, 06 ‐24 77 19 79

Dit nieuwsbericht delen: