6 augustus 2014

De afdeling Opleiding & Training van Spirit is Cedeo-erkend als opleidingsinstituut voor professionals in de zorg. Het kwaliteitskeurmerk voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen is behaald op basis van een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bij medewerkers van Spirit en externe professionals.

Opleiding & Training is met vlag en wimpel geslaagd met een score van 97,2% tevredenheid, een zeer hoge score in de zorg. De opleidingen en trainingen van Spirit sluiten onder andere aan bij de praktijk, de trainingen zijn op maat, er werken professionele trainers en zij gebruiken goed lesmateriaal.

De afdeling Opleiding & Training staat voor kwaliteit en dat is nu maatschappelijk erkend. De afdeling verzorgt trainingen zoals:
– sociaal competentiemodel
– seksualiteit en opvoeden
– training voor praktijkbegeleiders
– video-interactiebegeleiding en video-hometraining

Beroepsregister

Sinds 1 januari 2014 moet elke professional in de jeugdzorg geregistreerd staan in een beroepsregister,
BAMw. Zij moeten ‘punten’ halen om deze registratie te behouden door onder andere geaccrediteerde trainingen te volgen. Met de Cedeo-erkenning kan Spirit nu de door BAMw geaccrediteerde trainingen aanbieden aan interne en externe professionals.

Kijk hier voor een actueel overzicht van geaccrediteerde trainingen op de
website van BAMw, en zoek op ‘Spirit’.

Voor meer informatie over opleidingen en trainingen van Spirit kunt u mailen naar
opleiding&training@spirit.nl.

Dit nieuwsbericht delen: