3 juli 2014

Mo (14) wordt verdacht van straatroof. Hij heeft te veel eigen verantwoordelijkheid. Hij zorgt voor zijn zieke vader en ziet moeder niet meer. Hij is lid van een straatbende en gaat amper naar school. Ben (13) woont vanaf zijn achtste niet meer thuis. Zijn moeder kan niet voor hem zorgen. Vader heeft hij nooit gekend. Ben heeft ‘verkeerde vrienden’ en raakt snel agressief. Hij wordt verdacht van woninginbraak en afpersing.

Ben en Mo moeten naar een justitiële jeugdinrichting. Spirit is voor jongens in situaties als zij een alternatief gestart: forensische pleegzorg. Dit alternatief is bedoeld voor delinquente jongens tussen de 12 en 15 jaar voor wie verblijf in een justitiële jeugdinrichting een minder geschikte straf is. Uit onderzoek blijkt dat zij het meest vatbaar zijn voor negatieve gedragsbeïnvloeding, met name in een groepje met soortgenoten.

Een pleeggezin wordt speciaal getraind voor deze vorm van pleegzorg. Pleegouders nemen maximaal drie maanden een minderjarige verdachte in huis. Onder strikte regels en voorwaarden bieden zij deze jongens een weg uit de criminaliteit. Door de jongen uit zijn vertrouwde omgeving te halen wordt er samen met Spirit, de ouders, school en positieve contacten in hun netwerk gewerkt aan de toekomst van de jongen. Een pleegouder voor delinquente jongens treedt tijdelijk in dienst van Spirit.

Forensische pleegzorg is een pilot voor één jaar en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit nieuwsbericht delen: