3 juli 2014

Op woensdag 2 juli heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat in een Kamerdebat aangegeven. Het alternatieve plan moet voorzien in de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd zorgen voor kwaliteitsbehoud van de behandeling van gedetineerde jongens.

Tijdens het debat hebben de oppositiepartijen hun zorgen geuit over de sluiting van Amsterbaken. Zij vrezen voor langere reistijden en hogere kosten voor ouders van jonge gedetineerden en verslechterde mogelijkheden voor resocialisatie. Verder werden de consequenties van sluiting Amsterbaken voor zaken als nachtdetentie, decentralisatie, adolescentenstrafrecht, JeugdzorgPlus en de Top600 besproken.

Staatssecretaris Teeven wil één jeugdinrichting sluiten in plaats van de zogenaamde kaasschaafmethode te hanteren. De keuze is op Amsterbaken gevallen vanwege spreiding van de justitiële jeugdinrichtingen in Nederland en werkgelegenheid in de Randstad.

Zie ook het eerder verschenen bericht over sluiting Amsterbaken.
Dit nieuwsbericht delen: