14 mei 2014

Sluiting jeugdgevangenis in Amsterdam is onverantwoord!

Op woensdag 14 mei 2014 heeft Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, bekend gemaakt dat Amsterbaken per 1 januari 2016 moet sluiten. Sluiting van Amsterbaken is onverantwoord. Amsterbaken begeleidt criminele jongens zodat zij een toekomst hebben en geen bedreiging meer vormen voor de maatschappij. Met het sluiten van Amsterbaken verliest Nederland een kwalitatief goede en gezond draaiende justitiële jeugdinrichting.

Brieven aan de heer Teeven

De burgemeester van Amsterdam (E. van der Laan) heeft, mede namens de heer F. Ossel (wethouder Jeugdzaken Amsterdam), de heer D. Bijl (portefeuillehouder Stadsregio Amsterdam) en de Amsterdamse driehoek (Openbaar Ministerie, Politie en gemeente Amsterdam), een
brief aan de heer Teeven gestuurd. Ook Spirit heeft een brief naar de staatssecretaris gestuurd.

Publiciteit

De sluiting op Amsterbaken wordt veel besproken op Twitter (@Amsterbaken of @spiritjeugdhulp). Ook in de media is veel aandacht voor de sluiting, zoals:

CDA: Sluiting jeugdgevangenis Amsterbaken onverstandig, AT5, 29 mei 2014.

Jong Digitaal, 28 mei 2014.

Jeugdrecht Advocaten Amsterdam tegen sluiting, 26 mei 2014.

‘Slechte zaak voor jeugdzorg Noord-Holland’, weblog van mevrouw E. Sweet, geduputeerde  provincie Noord-Holland, 24 mei 2014.

Ook gedetineerden Amsterbaken vrezen gevolgen sluiting, AT5, 24 mei 2014.

SP: Sluiting Amsterbaken is onverantwoord, Noordhollands Dagblad, 23 mei 2014.

‘V.d. Laan steunt Amsterbaken’, artikel Het Parool, 22 mei 2014.

Burgemeester wil in gesprek over sluiting Amsterbaken, AT5, 22 mei 2014.

‘Jeugdgevangenis sluiten is drama’, ingezonden brief in Het Parool van de heer R. van de Water, kinderrechter rechtbank Amsterdam – op persoonlijke titel, 21 mei 2014.

Politieke Kafkasuïstiek; column van de heer E. Gerritsen (bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam), Binnenlands Bestuur, 20 mei 2014.

‘Uit Limburg komen ze slechter terug’, artikel Het Parool door Loes de Fauwe, 16 mei 2014.

Jeugdgevangenis wil niet sluiten, AT5, 15 mei 2014.

Interview met AmsterdamFM, 15 mei 2014.

Impactanalyse

Er is een impactanalyse gemaakt van de sluiting van Amsterbaken.

Nederland heeft Amsterbaken nodig

Ook in Amsterdam en de provincie Noord-Holland daalt de jeugdcriminaliteit. Toch geven de cijfers duidelijk aan dat de provincie Noord-Holland een justitiële jeugdinrichting nodig heeft:
– Amsterbaken heeft 80 plekken beschikbaar voor heel Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam. Momenteel zijn er 71 plekken bezet; een van de beste bezettingen in vergelijking met andere justitiële jeugdinrichtingen.
– 25% van alle landelijk preventief gehechte jongens komt uit Amsterbaken;
– In 2014 is al 45% buiten de regio geplaatst en in 2013 zijn 81 jongens buiten de regio geplaatst vanwege onvoldoende beschikbare capaciteit;
– 20 van de 64 jongeren t/m 22 jaar uit de Top600 verblijven in een justitiële jeugdinrichting. 11 Top600-jongens verblijven in Amsterbaken;
– Binnen één maand na invoering van het Adolescentenstrafrecht op 1 april 2014 zijn er 4 adolescenten in Amsterbaken geplaatst.

Na de sluiting van Amsterbaken en Eikenstein blijven in 2017 nog 506 plaatsen over voor jongeren. Momenteel zijn dit er nog 640.

Desastreus voor bezoekmogelijkheden ouders, familie en vrienden

Een aantal keer per week zien de jongens een voor hen vertrouwd gezicht – iets wat heel veel bijdraagt in de behandeling. Als een jongen kris kras in Nederland wordt ‘weggezet’, zal het bezoek aanzienlijk verminderen. Los van de reistijd, kunnen de vaak minder bedeelde ouders, vrienden of familie de reiskosten niet opbrengen. De keuze om Amsterbaken te sluiten is dus niet gebaseerd op het belang van geleidelijke re-integratie in hun eigen woonomgeving en bezoekmogelijkheden voor de jongens.

Amsterbaken essentieel in vernieuwingen forensische jeugdzorg

Wij werken goed samen met partners, zoals de gemeente Amsterdam, politie, veiligheidshuizen, Reclassering Nederland en Jeugdbescherming regio Amsterdam. Amsterbaken is een onmisbare schakel in de Top600-aanpak. Verder leggen we samen met Altra nadrukkelijk de focus op onderwijs, stage en werk: we willen dat jongens in Amsterbaken binnenkort ook hun MBO-niveau 2 kunnen behalen. Dit is uniek in vergelijking met andere justitiële jeugdinrichtingen. Daarnaast is vanuit Amsterbaken het idee van Forensische pleegzorg ontstaan. Staatssecretaris Fred Teeven heeft dit jaar ingestemd met een pilot om veroordeelde jongeren in een daarvoor speciaal opgeleid pleeggezin op te vangen.

Amsterbaken en wetenschappelijk onderzoek

Amsterbaken doet niet zomaar wat. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat een benadering vanuit scholing, zorg, therapie en begeleiding beter werkt en veel goedkoper is dan opsluiten alleen. Wetenschappers vinden dat meerdere kleine justitiële jeugdinrichtingen in de regio een betere garantie vormt voor behandeling en vermindering van recidive.

Sluiting Amsterbaken: enorme kapitaalvernietiging

Amsterbaken heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een nieuw gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. In 2011 heeft staatssecretaris Fred Teeven het nieuwe gebouw geopend. Amsterbaken is ook in financiële zin een zeer goed draaiende justitiële jeugdinrichting. Sluiting van Amsterbaken is dus kapitaalvernietiging.

In de regio Amsterdam zijn al ruim 500 banen in de jeugdzorg verdwenen

Door Amsteraken te sluiten gaan er 190 arbeidsplaatsen verloren, mensen die volgens Teeven makkelijker een baan in de randstad zullen vinden. Herman Kaal, directeur Amsterbaken: “Ik begrijp die overweging niet. Alleen al in de jeugdzorg zijn er in de provincie Noord-Holland ruim 500 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Dus het wordt heel erg moeilijk om voor deze mensen passende en vervangende banen te vinden. Bovendien kan het toch niet zo zijn dat het argument van meer werkgelegenheid in de randstad voorgaat op onze zorg voor kwetsbare jongens?”

Geen goede argumenten waarom Amsterbaken moet sluiten

De staatssecretaris heeft niet gekozen voor het ‘kaasschaafprincipe’, maar voor volledige sluiting van een justitiële jeugdinrichting. Belangrijke criteria van de staatssecretaris om nou juist Amsterbaken te sluiten zijn:

– Regionale behoefte. Jongens kunnen worden overgeplaatst naar Teylingereind in Sassenheim, Intermetzo in Lelystad en – gedurende een deel van 2016 – Eikenstein in Zeist, of verder van hun woonplaats;
– De spreiding van de JJI’s over het land i.v.m. de werkgelegenheid in een regio. Volgens de staatssecretaris zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor overtollig personeel in de Randstad groter dan in de meeste andere delen van het land;
– Financiële overwegingen.

Amsterbaken sluiten is een onverantwoord besluit: Amsterbaken moet blijven. Want Amsterbaken laat jongeren weer normaal meedoen op school, op het werk en thuis.

Meer achtergrondinformatie

Lees ook:
– De uitgebreidere notitie
‘Amsterbaken moet open blijven’.
– Onderzoek
Justitiële behandeling van jongeren niet zonder context: Artikel van Dr. G.H.P. van der Helm en Prof. Dr. G.J.J.M. Stams, Expertisecentrum Jeugd aan de Hogeschool Leiden.
-FAQ

Contact

Voor persverzoeken of meer informatie, neem contact op met Maaike Maas, communicatieadviseur Spirit: 06 – 25 05 69 27 of Sarah Zagt, communicatieadviseur Spirit: 06 – 21 13 94 82 of Wendela van Beek communicatieadviseur Spirit: 06 – 29 33 70 50

Dit nieuwsbericht delen: