11 april 2014

Mariënne Verhoef, bestuurslid Spirit: ‘Seksualiteit en seksueel misbruik zijn geen makkelijke onderwerpen, ook niet voor hulpverleners. Uit de praktijk weten we dat veel hulpverleners het moeilijk vinden om hierover in gesprek te gaan met cliënten, om eventueel misbruik te signaleren en om goed te handelen.’

Voorkomen

‘Hulpverleners van Spirit hebben de taak om cliënten te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen (pleeg)gezinnen, gezinshuizen en groepen te voorkomen. ‘Commissie-Samson heeft ons ook met de neus op de feiten gedrukt: We doen het vaak niet goed genoeg. Spirit zet om die reden Seks en Misbruik in 2014 centraal. ‘

Bijscholen

We verwezenlijken de plannen naar aanleiding van Commissie-Samson. Zoals het bijscholen van alle hulpverleners in kennis over seksuele ontwikkeling en hoe je daarover met cliënten kan praten, en over het herkennen en voorkomen van seksueel misbruik. Ook pleegouders en gezinshuisouders krijgen een training aangeboden. En elk team krijgt een aandachtsfunctionaris ‘seksualiteit’ ‘ aldus Verhoef.

 

 Ik ben heel enthousiast over de training ‘praten over seks’ van Qpido en neem de boekjes mee naar mijn SamenDoen team! ‘ Simone Korsman, Spirit.

‘Heel goed! Het speelt enorm bij ons op de groep. Seksualiteit en hoe daar goed mee om te gaan. Open, duidelijk, met regels.’ Toetsie Zwitserlood, groepswerker Leer-leefgroep spirit.

Thema-uitgave Opvoeden en Seksualiteit

In de Binding – een uitgave van Spirit voor haar pleegouders – dit keer extra aandacht voor het thema Opvoeden & Seksualiteit. Met onder meer drie pleegouders die vertellen over hun deelname aan de training Seksualiteit & Opvoeden en aandacht voor jongensvoorlichting op VMBO’s door Qpido, het seksespecifiek Centrum van Spirit. De Binding is vanaf 19 april hier te downloaden.

Dit nieuwsbericht delen: