24 april 2014

Mark Bent (63 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Broekhuis van Hillegom heeft hem donderdag 24 april de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheid ter ere van zijn pensioen.
Mark Bent kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange energieke, innovatieve en trouwe inzet voor de jeugd in en om Amsterdam en de jeugdzorg in Nederland.

Mark Bent

 Start van zijn carrière
Mark Bent begon zijn loopbaan als groepsleider en afdelingshoofd in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en maatschappelijk werker bij een voogdijstichting.
In 1980 werd hij aangesteld als directeur van kindertehuis Amstelstad in Amsterdam. Dit tehuis voor circa dertig kinderen groeide onder zijn directeurschap en later bestuurderschap uit tot Stichting Spirit.
De gewone dingen
Bent was vanaf het eerste moment een enthousiaste directeur van het Kindertehuis, één die ernaar streefde dat kinderen die niet thuis konden wonen, wanneer zij volwassen waren terug konden kijken op een plezierige tijd bij Amstelstad.
Hij vond het belangrijk de kinderen iets mee te geven dat zij later in hun eigen gezin konden gebruiken. Hiervoor was hij ook buiten werktijden en in weekenden veelal met zijn eigen jonge gezin bij Amstelstad. Om de kinderen in de zomertijd een vakantiegevoel te geven liet hij een zwembad op het terrein aanleggen en in de wintertijd spoot hij een ijsbaan op het parkeerterrein. Jarenlang gingen alle kinderen en medewerkers een week kamperen in Frankrijk. De heer Bent was bij al deze activiteiten een stimulerende kracht, hij stak veel vrije tijd en energie in de voorbereidingen en ging mee als kwartiermaker.
Innovatieve initiatieven
Als directeur van het kindertehuis voerde hij veel veranderingen door. Zo betrok hij de ouders nadrukkelijk en gaf hij hen invloed op het leven in de groep. Hij richtte een langverblijf groep op voor kinderen die niet meer naar huis terug konden, deze hulpvorm was voor die tijd niet gebruikelijk.
Hij heeft een passie voor oplossen en verbeteren en streefde altijd naar het verbeteren van hulp voor jongeren. Hij heeft aan de wieg gestaan van verschillende nieuwe hulpverleningsvormen zoals Beter Met Thuis en Driehuis. Op dit moment is hij één van de initiatiefnemers voor jeugdzorg met minder dwang. Waarbij hulp wordt geboden uit vertrouwen en er minder juridische maatregelen nodig zijn.
Ook was hij actief in het zoeken naar samenwerking tussen de verschillende kindertehuizen in Amsterdam. In de loop der jaren is het Kindertehuis Amstelstad na fusies (enerzijds door de overheid gestimuleerd en anderzijds vanwege de kwetsbaarheid van kleine instellingen) uitgegroeid tot de Stichting Spirit. Mark Bent heeft hierbij altijd strategisch geopereerd, met respect voor de fusiepartner.
Grenzeloze inzet
Vanaf 1994 heeft Bent veel tijd en energie (onbezoldigd) gestoken in het samenwerkingsproject van Amstelstad met het kindertehuis Asen Zlatarov in Sofia in Bulgarije. Het doel van deze samenwerking was de overdracht van expertise en deskundigheid in het werken met kinderen en gezinnen. Tegen zijn zin in werd het samenwerkingsproject in 2008 door de Bulgaarse overheid stopgezet. Desondanks is er nog regelmatig contact en informatie-uitwisseling met de Bulgaarse collega’s.
Hij heeft de Stichting Kinderen van Bulgarije opgericht en hier was hij ook voorzitter van. Deze stichting, bemand door vrijwilligers, zamelde geld in voor kinderhuizen in Bulgarije.
Altijd betrokken bij jeugdzorg
Vanaf 2006 tot zijn pensioen was Bent betrokken bij Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. Hij heeft hier onbezoldigd verschillende functies gehad. Allen vanuit het doel om kinderen en jongeren zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. Hij is in deze functies nauw betrokken geweest bij de bestrijding van de wachtlijsten in de jeugdzorg, de ontwikkeling van jeugdzorgplus en de veranderingen in de jeugdzorg door de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de nieuwe jeugdwet.

Dit nieuwsbericht delen: