10 april 2014

Een jongvolwassene van 22 kan nu bijvoorbeeld ook volgens het adolecentenstrafrecht worden berecht. Daarnaast is deze wet een verzwaring van het jeugdstrafrecht.
Begin maart heeft Amsterbaken (forensisch behandelcentrum van Spirit) een conferentie over het adolescentenstrafrecht voor regionale ketenpartners georganiseerd. Zo’n 40 deelnemers spraken met elkaar over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg), Reclassering Nederland, de politie, het Openbaar Ministerie en medewerkers van de rechtbank waren aanwezig. Voor velen was de conferentie zeer interessant en leerzaam.

Verruiming jeugdstrafrecht
Het adolescentenstrafrecht verruimt de mogelijkheid om jeugdstrafrecht toe te passen op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. Er komt geen apart ‘wetboek voor adolescentenstrafrecht’, net zoals er geen wetboek voor jeugdstrafrecht bestaat. Het is de bedoeling dat er meer maatwerk wordt geleverd in de vervolging van jongvolwassenen. Hierbij wordt gekeken naar zijn of haar competenties en gedragsleeftijd: waar past hij of zij het best, van welke interventie verwacht men het beste resultaat en met welke ingreep is de kans op recidive zo klein mogelijk?

De praktijk
In Amsterbaken zitten jongens van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Er verblijven al veel jongvolwassenen in de JJI’s: in 2013 was 57% van de jongens in Amsterbaken tussen de 16 en 18 jaar, 31% was ouder dan 18 jaar. De gemiddelde leeftijd op een lang verblijfafdeling was 19,6 jaar, maar ook op kort verblijf zitten jongens van 18 jaar en ouder.

Aanbod Amsterbaken
Amsterbaken is al volop bezig beter aan te sluiten op de behoeften van de geplaatste jongvolwassenen. Zo is er meer aandacht voor arbeidstoeleiding, zelfstandigheid en autonomie. Het is essentieel om hierbij een goed netwerk te hebben in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor potentiële stageplaatsen.
Amsterbaken kijkt terug op een zeer interessante en leerzame conferentie. Alle partners zijn druk bezig om in hun eigen organisatie implementatie mogelijk te maken. Tijdens een van de presentaties werd dit prima verwoord: “We zijn er (bijna) klaar voor!”

Dit nieuwsbericht delen: