17 maart 2014

Al deze partijen gaan met elkaar in debat en slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat de transitie en de transformatie van de zorg voor jeugd resulteren in een (kosten)effectiever jeugdstelsel, waarvan jeugdigen en hun opvoeders echt beter worden. Een stelsel zonder schotten, waar optimale zorg en preventie het uitgangspunt zijn en integraal werken een vanzelfsprekendheid. Waar professionals en bestuurders van instellingen op grond van kennis én vertrouwen samenwerken met lokale bestuurders, cliënten en burgers. Kortom: een stelsel dat verbindt, dat stelselmatig verbeterd wordt en niet versnippert of polariseert.

Naar één zorgcontinuüm
In de aanloop naar het nieuwe stelsel experimenteren overal in het land gemeenten en instellingen met nieuwe vormen van hulp en samenwerking waarbij de bekende schotten tussen werkvelden en voorzieningen doorbroken worden. De nieuwe jeugdhulp is gericht op herstel van het gewone leven. Gezinnen krijgen hulp zo dicht mogelijk bij huis. Die hulp is zo licht als mogelijk maar ook zo specialistisch en intensief als nodig. De eigen mogelijkheden van gezin en informeel netwerk zijn het vertrekpunt. Het aantal hulpverleners met wie gezinnen te maken krijgen, wordt tot een minimum beperkt. Maar, hoe zorgen we ervoor dat al die verschillende initiatieven zich verder ontwikkelen tot één samenhangend geheel? En dat dit nieuwe stelsel (kosten)effectiever functioneert: betere resultaten tegen lagere kosten?

De verbinding
Tijdens het congres ‘Transformeren doe je samen’ worden inspirerende voorbeelden van de transformatie samengebracht en belicht vanuit het perspectief van cliënten, professionals en gemeenten. Op deze wijze wordt kennisuitwisseling bevorderd en meer onderlinge samenhang gestimuleerd. Centraal thema is de verbinding, want meer samenhang en samenwerking, daar draait het om.

Transformatie-agenda
Hoe moet het nieuwe stelsel eruit komen te zien? En hoe zorgen we voor een transformatie met een duurzaam resultaat? Op het congres presenteren onder andere de Denktank Transformatie Jeugdstelsel en Jeugdpoortorganisaties de aanbevelingen die zij hebben geformuleerd voor een transformatie-agenda. Interessante vernieuwingen komen samen tijdens de uitreiking van de Nationale Jeugdzorg Prijzen (zie:
www.nji.nl/prijzen). Met medewerking van brancheorganisaties, instellingen en beroepsgroepen, gemeenten, cliëntorganisaties, kennisinstituten, opleidingen en advies- en ondersteuningsorganisaties vinden er ook workshops en andere deelsessies plaats over thema’s die relevant zijn voor de transformatie.

Aanmelding
Het congres is bedoeld voor gemeenten, cliënten, professionals en iedereen die betrokken is bij de transformatie en wil meepraten over een betere zorg voor jeugd. Het definitieve programma is in de loop van april bekend. Het deelnamebedrag bedraagt 225 euro voor wie zich inschrijft voor 15 april 2014 en 255 euro per persoon na deze datum. Dit is inclusief congresbundel, koffie, thee, lunch en een drankje en hapje na afloop. Deelnemers die zich voor 15 april inschrijven, ontvangen bovendien in het najaar het boek ‘Samen om het kind’ ter waarde van 16,95 euro gratis. Meer informatie en aanmelden:
www.nji.nl/transformatiecongres.

 

Dit nieuwsbericht delen: