11 februari 2014

Verreweg de meeste stellen zijn al uit elkaar op het moment dat de omgangsbemiddeling begint. Vaak is er een omgangsregeling, maar houden ouders zich daar niet aan. Mediators Vanessa van Dam en Mariette Dijkstra zien veel ouders zich vastbijten in hun eigen gelijk. Die situatie laat zich lastiger doorbreken naarmate hij langer duurt.

Procederen
Vechtscheidingen komen in alle bevolkingsgroepen voor. Bij jonge stellen, bij succesvolle veertigers, bij migrantengezinnen. De moeilijkste doelgroep noemt Vanessa hoogopgeleide partners die geld hebben om te blijven procederen: “Deze mensen zijn communicatief sterk en zetten expertise uit hun netwerk in. De krachten van ouders worden dan valkuilen. Ze zijn bereid tot het uiterste te gaan en daar lijden de kinderen onder.”

Vrijwillig of gedwongen
Wanneer het welzijn van kinderen in het gedrang komt door de aanhoudende strijd tussen hun ouders, kunnen Bureau Jeugdzorg of de kinderrechter omgangsbemiddeling opleggen. Bijvoorbeeld als na huiselijk geweld een Ondertoezichtstelling dreigt. Sinds begin 2014 is omgangsbemiddeling van Spirit ook inzetbaar na een zorgmelding door bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Of als ouders zelf om mediation vragen omdat hun kinderen lijden onder de problematische scheiding. Vrijwillige bemiddeling werkt beter, volgens Mariette: “Zaken met gedwongen begeleiding spelen vaak langer. Sommige ouders voeren jaren strijd tegen elkaar, de kinderen worden dan deel van de inzet. Dat patroon willen we doorbreken.”

Ouderschap
Mediation gaat over procesbegeleiding; een zakelijk en gestructureerd traject. De ouders bepalen de gespreksonderwerpen en tekenen zelf voor het uiteindelijke plan. In het begin hebben ze soms moeite om in één ruimte te zitten. De bemiddeling start dan met beide ex-partners apart. Het doel blijft wel dat ze sámen nieuwe afspraken maken. Mariette vertelt over een gezin waarin geweld voorkwam: “Beide ouders wilden mij in hun kamp trekken, maar ik kan niets met hun verleden. Mijn vraag is: hoe geven jullie in de toekomst het ouderschap vorm?”

Vertrouwenspersoon

Vanessa kijkt op verzoek soms vanuit de rol van hulpverlener. Ouders vragen dan bijvoorbeeld of zij het verstandig vindt als hun kinderen om de twee dagen wisselen van huis. Dan kunnen ze de kinderen vaak zien. Vanessa: “Voor jonge kinderen raad ik dat af, zij hebben behoefte aan vastigheid. Ouders accepteren zo’n advies omdat ze weten dat bij Spirit het belang van het kind voorop staat.” Mariette gaat altijd na of de kinderen een vertrouwenspersoon hebben, bijvoorbeeld een leerkracht: “Dan hoeven ze niet weer aan een vreemde hun verhaal te doen.”

Werkbare afspraken
Bij een vechtscheiding hebben emoties de overhand. Vanessa kan zich voorstellen dat iemand zich tot het uiterste getergd voelt: “Het lost alleen niets op. Daarom is onze boodschap: straf je kinderen niet als je eigenlijk je ex wilt raken.” De meeste ouders komen binnen enkele maanden tot werkbare afspraken. Mariette: “Vaak willen ouders vooral praten over wat de ander moet veranderen. Ik vraag naar wat een ouder zelf kan doen om de situatie te verbeteren.”

Dit nieuwsbericht delen: