12 februari 2014

Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding. Dat is onze nieuwe naam voor de aanpak van overlastgevende multi-problemgezinnen. IPG-teamlid Rinske Englander: “We vonden ‘overlastgevend multi-problemgezin’ nou niet echt een hoopvolle naam. Het zal maar tegen je gezegd worden.”

IPG is nog een pilot, maar het nieuwe team van Spirit heeft al een mooie opsteker gekregen. De Nationale Denktank heeft IPG onder de naam
‘carte blanche’ gebruikt als voorbeeld van innovatief hulpverlenen.

De gezinnen die IPG krijgen, hebben vaak complexe problemen op meerdere leefgebieden. Ze zijn al op allerlei manieren geholpen. Rinske: “De kunst is om patronen goed te onderzoeken. Je moet ‘the bigger picture’ zien en regie voeren zonder het gezin afhankelijk te maken.” Er werken twee teamleden in een gezin, waarvan één het voornaamste aanspreekpunt is. Zo bieden ze continuïteit aan het gezin tijdens ziekte en vakantie. Rinske: “Bovendien kunnen we inhoudelijk de beste beslissingen nemen. We houden namelijk de nodige afstand en objectiviteit doordat we samen bij een gezin betrokken zijn.”

De inbreng van het IPG-team is zo intensief als nodig, met raad en daad in de thuissituatie. Met IPG kan verergering van de situatie en uithuisplaatsingen worden voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat het gezin de regie weer in eigen handen neemt. Het gezin, de gezinsvoogd en het IPG-team maken een (bij voorkeur online) hulpverleningsplan waar iedereen transparant in samenwerkt. Het IPG-team betrekt natuurlijk ook het netwerk van het gezin bij de hulp.

 

Dit nieuwsbericht delen: