14 januari 2014

De sociaalcognitieve vaardigheidstraining Move2Learn is opgenomen in de databank Erkende Jeugdinterventies. Met Move2Learn heeft Spirit een brede groepstraining in huis, die ingezet kan worden voor een diverse doelgroep met verschillende intelligentie- en vaardigheidsniveaus.

Doel
Move2Learn heeft als doel om sociale en probleemoplossende vaardigheden van jongeren te vergroten en daarmee verergering van gedragsproblemen te voorkomen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met beginnende gedragsproblemen die veroorzaakt worden door vaardigheidstekorten.
Ouders en – indien de training wordt uitgevoerd op school – leerkrachten krijgen basisvaardigheden en informatie over de jongerentraining aangeboden.
Move2Learn kan zowel voor jongeren met een benedengemiddelde intelligentie als een normale tot hoge intelligentie worden aangeboden. Beginnend delinquente jongeren volgen de training individueel.

Bijeenkomsten
De vaardigheidstraining bestaat uit maximaal 16 bijeenkomsten, met onderdelen gericht op cognitieve herstructurering en het aanleren van communicatie-, onderhandelings-, probleemoplossende en sociale vaardigheden. Daarnaast is de training gericht op regulatie van boosheid en andere emoties, weerstand bieden aan groepsdruk en het aangeven van grenzen.

Ouders en – indien de training wordt uitgevoerd op school – leerkrachten leren over het positief bekrachtigen van gewenst gedrag en het stimuleren en toepassen van de aangeleerde vaardigheden. Zo is de kans groter dat jongeren de aangeleerde vaardigheden gaan, maar vooral ook blijven gebruiken.

Erkenningscommissie NJI erg positief over Move2Learn
“De interventie is een degelijk en goed beschreven programma. De commissie is positief over de aanpak; verschillende varianten op de werkvormen voor jongeren met verschillende intelligentieniveaus. Daarnaast geeft de trainingshandleiding veel verdieping in de algemene vaardigheden die nodig zijn om dit type trainingen aan te bieden.”

Informatie en aanmelding
Spirit Training en Therapie
T: 06 – 29 33 64 66
E:trainingentherapie@spirit.nl
Link naar de training Move2Learn.

Dit nieuwsbericht delen: