20 november 2012

Dan kan Spirit deze jongere aanmelden voor de Stadsdeeltafel bij stadsdeel Zuidoost.

Advies
Na aanmelding behandelt stadsdeel Zuidoost de casus. Soms kan de stagnatie worden opgelost door bijvoorbeeld bemiddeling tussen betrokken organisaties. Wanneer de stagnatie echter niet kan worden verholpen, dan wordt de casus besproken op het stadsdeeltafeloverleg.

Wat is een Stadsdeeltafel?
Aan de Stadsdeeltafel buigen verschillende partners met specifieke expertise zich over de casus. Een stadsdeeltafeloverleg is meer dan een casusoverleg. Het gaat in dit overleg om de procesregie, het zorgen dat er één effectief, integraal plan van aanpak komt en dat er afspraken met zorg- en hulpverleners worden gemaakt en nagekomen. Tijdens het overleg wordt één partij aangewezen die de regie op zich neemt en de verantwoordelijkheid heeft over de casus. Het stadsdeel monitort daarna de voortgang van het hulpverleningsplan.

Ook is er de mogelijkheid tot het inzetten van een jongerencoach. De jongerencoach heeft een rol om de jongere bij te staan, als een soort maatje. Om aandacht te geven aan de jongere, de jongere meer inzicht te geven in zijn eigen functioneren, feedback te geven op zijn gedrag en zorg te dragen dat de jongere meer begrip en daardoor vertrouwen krijgt in de hulpverlenende instanties. De werktijden van de jongerencoaches zijn flexibel (niet gebonden aan 9 tot 5) en kunnen langdurig worden ingezet. De casemanager blijft regisseur en is verantwoordelijk voor het hulpverleningsplan.

Rol Spirit
Spirit kan jongeren aanmelden voor de Stadsdeeltafel in Zuidoost. Verder levert Spirit informatie over de gezinnen die zijn aangemeld: zijn de cliënten bij ons bekend, welke hulp is aan bod gekomen of krijgt de jongere momenteel, wat heeft het opgeleverd en welke adviezen zijn gegeven. Als een gezin of cliënt besproken wordt aan de Stadsdeeltafel dan is het belangrijk dat er op verschillende leefgebieden voor de verschillende gezinsleden een analyse komt. Spirit helpt hieraan mee zodat er een concreet plan van aanpak komt voor degene die de regie op zich neemt. Degene die de regie op zich neemt is bijna nooit Spirit, vanwege de leeftijd en aard van de problematiek. Meestal is een regiehouder iemand van Streetcorner, DWI, Bascule of MADI.

Meerdere stadsdeeltafels
In stadsdeel Zuidoost zijn drie Stadsdeeltafels:
– Stadsdeeltafel Jeugd en Gezin: Bespreekt gezinnen met kind(eren) tot 18 jaar, waarbij er sprake is van opvoedproblematiek en er zorgen zijn om het (de) kind(eren).
– Stadsdeeltafel Jong Volwassenen: Bespreekt jong volwassen mensen, vanaf de leeftijd van 17/18 jaar tot een jaar of 27, waarvan de problemen niet tot de ‘volwassen problematiek’ behoren.
– Stadsdeeltafel Volwassenen: Bespreekt volwassen individuen vanaf 18 jaar.

Dit nieuwsbericht delen: