Samenwerking Spirit en de Bascule

Met de beoogde samenwerking denken Spirit Jeugd en Opvoedhulp en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in de toekomst een nog aantrekkelijker en effectiever aanbod te kunnen organiseren in de jeugdzorg in de Stadsregio Amsterdam. Er zijn op verschillende vlakken aanleidingen om te onderzoeken of intensieve samenwerking of fusie in de toekomst mogelijk is.

Samenwerking en afstemming verbeteren
Intensievere samenwerking helpt bij het tegengaan van de versnippering van het aanbod in de jeugdzorg en helpt het bij de totstandkoming van een integraal jeugdzorgaanbod. Betere afstemming zal leiden tot betere hulp aan de cliënten. Door de bundeling van jeugdzorg en jeugd-GGZ wordt samenwerking met onderwijs, woningbouwcorporaties, politie, justitie en gemeenten verbeterd.

Grenzen opheffen
Veel cliënten van Spirit en de Bascule hebben zowel jeugdzorg als psychiatrische zorg nodig. Spirit en de Bascule werken daarom al veel samen. Medewerkers van beide organisaties lopen in hun werk tegen grenzen aan, terwijl zij veelaal verder door zouden willen pakken, om zo de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Meer bestuurlijke stuurkracht met gezamenlijke verantwoordelijkheden en het slechten van financiële en organisatorische grenzen kan een oplossing bieden.

Jeugdzorg en psychiatrie op tijd gezamenlijk inschakelen
Een intensievere samenwerking tussen beide organisaties biedt de mogelijkheid om in een zo vroeg mogelijk stadium in de gehele Amsterdamse regio psychiatrische zorg in te schakelen voor cliënten. En om deze zorg, wanneer die niet (meer) nodig is, zo snel mogelijk weer af te kunnen bouwen.

Kleinschalig en wijkgericht werken
De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om kleinschalig en wijkgericht werken. Spirit is al breed in de regio aanwezig. Om betere zorg te bieden, wil zij die aanwezigheid op een aantal plaatsen verstevigen met psychiatrische kennis. De Bascule wil de eerste lijn versterken en ervoor zorgen dat psychiatrische zorg snel beschikbaar is, zodat psychiatrische problemen niet onnodig groot worden.

Kennis en innovatie delen en ontwikkelen
De Bascule heeft een belangrijke academische functie. Spirit heeft veel interventies ontwikkeld en geïmplementeerd die uit de praktijk zijn ontstaan. Door de intensievere samenwerking denken beide organisaties deze innovatiekracht te kunnen combineren en verder uit te bouwen in goede zorg voor de cliënt. De combinatie heeft nadrukkelijk de ambitie om voorop te blijven lopen in het ontwikkelen van behandelingen en interventies. Een voorbeeld hiervan is e-hulpverlening en -behandeling.

Onderzoek
Er wordt op korte termijn een onderzoek gestart naar wenselijkheid en haalbaarheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd. Het streven is het onderzoek medio september af te ronden.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *